Nyheter

KRAV ska stötta i omställningen till ekologiskt

13 dec, 2022

sparris-1670918010

Under 2023 kommer KRAV att agera “Ekolots” åt aktörer som exempelvis vill ställa om sin verksamhet från konventionell till ekologisk produktion, eller vill satsa på redan befintlig produktion. KRAV kommer att guida och skräddarsy insatser efter aktörernas behov, på uppdrag av Jordbruksverket.

KRAV har beviljats medel från Jordbruksverket för att stötta småskaliga livsmedelsproducenter i omställningen från konventionell till ekologisk produktion eller för de ekologiska aktörer som vill växla upp och behöver stöd. Det kan handla om insatser inom följande områden:

  • guidning i att bli certifierad
  • målgruppsanalyser
  • konsumentkampanjer
  • identifiera utmaningar som hindrar eller begränsar försäljning av ekologiska livsmedel

Är du i behov av en insats för att ställa om till ekologiskt eller växla upp din verksamhet? Kontakta då oss på KRAV! Mejla till livsmedel@krav.se och märk ditt mejl med ”Ekolots 2023” – så berättar vi mer!

Eko-lots uppdraget är finansierat av Landsbygdsprogrammet som Jordbruksverket ansvarar för.

Dela sidan