Kampanjer

Kons roll i ett KRAV-märkt kretslopp

25 apr, 2020

För att klara en hållbar omställning bör vi äta mer vegetariskt, och mejeri- och köttprodukterna som vi äter måste vara hållbart producerade. Kon på en KRAV-märkt gård är mycket viktig för en hållbar livsmedelsförsörjning. Hon har huvudrollen i ett kretslopp som även kan ge oss hållbar och KRAV-ekologisk vegetarisk mat.

Det är skillnad på kor och kor. KRAV-märkta kor får vara ute och beta mycket. På vallen betar de gräs och klöver som har den fantastiska egenskapen att kunna binda koldioxid från luften och lagra den i marken. Eller så betar de fram öppna landskap på naturbetesmarker mellan stenar och träd där det inte går att odla något.

I övrigt äter korna KRAV-märkt foder, till största delen odlat på den egna gården utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Det gör att man på KRAV-märkta gårdar har i genomsnitt 50 % fler arter av växter och pollinerare än på konventionella gårdar. Stor biologisk mångfald ger naturen och jordbruket motståndskraft vid till exempel klimatförändringars kraftiga torka och skyfall.

KRAV-märkta kor bidrar också till bördiga jordar. För på KRAV-märkta gårdar använder man kornas gödsel som är rik på de näringsämnen som jorden behöver, inte konstgödsel som är kraftigt klimatpåverkande. I den kan KRAV-ekologiska råvaror odlas som blir till hållbar vegetarisk mat.

På en KRAV-märkt gård bidrar kor med otroligt många nyttor som djur, natur och människor behöver. För det är skillnad på ko och ko. Välj KRAV om du vill stödja ett naturligt och KRAV-märkt kretslopp.

Ladda ner postern "Ett KRAV-märkt kretslopp"

Ladda ner bilden här.

Beställ poster här.

"Utan djuren inget hållbart jordbruk"

Drömmen för Gröna gårdars vd Märta Jansdotter är att kunna lämna över ett bättre ekosystem till nästa generation.

"Mer kretsloppstänk i framtidens mat"

Väddö Gårdsmejeri har både kor och mejeri på samma gård. I gårdsbutiken säljs både KRAV-märkta ostar och glass.

Dela sidan