Forskningsrön

425 000 ton mindre växthusgasutsläpp från KRAV-gårdar

14 dec, 2010

hero_vallklover

Genom att inte använda konstgödsel har lantbrukare som lagt om till ekologisk produktion minskat det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser med 425 000 ton per år. Det visar en studie gjord av en av Sveriges mest välrenommerade forskare på växthusgasutsläpp, Christel Cederberg.

Källa:

  • Christel Cederbergs studie ”Hur har miljöersättningen till ekologisk produktion påverkat växthusgasutsläppen från det svenska jordbrukssystemet?”.

Dela sidan