Vin och öl

Det ekologiska sortimentet på Systembolaget har växt kraftigt sedan 2015. Där finns allt mer öl och vin som är ekologiskt framställt – både med och utan alkohol – och en del av detta sortiment är KRAV-märkt.

hero_drycker

KRAV-märkt Vin för bättre arbetsvillkor

KRAV-märkta ekologiska viner görs på 100 procent ekologiska druvor som inte har besprutats med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och som odlats utan konstgödsel. KRAV har också regler för bra arbetsvillkor vilket helt saknas i EU:s regler för ekologisk produktion.

De KRAV-märkta vinerna måste också uppfylla de krav på själva vinframställningen som EU:s förordning för ekologisk produktion ställer. Antalet tillåtna tillsatser och processhjälpmedel är betydligt färre i ekologiskt vin än i konventionellt producerat. Även mängden svaveldioxid, som används som konserveringsmedel, är mindre i ekologiskt vin.

När man på konventionella vingårdar använder kemiska bekämpningsmedel finns det oftast rester av dem kvar i druvorna, och därmed även i vinet. De traditionella medel som under lång tid har använts i ekologiska vinodlingar, kopparsulfat och svavel, lägger sig i stället utanpå druvorna och sköljs bort när det regnar. Dessa medel är fortfarande tillåtna i viss utsträckning för bekämpning av sjukdomar på vinrankorna. I övrigt används biologisk bekämpning på ekologiska vingårdar, till exempel i form av rovkvalster och andra nyttodjur som äter upp skadedjur.

I stället för konstgödsel använder man stallgödsel eller annan organisk gödsel, liksom i all annan ekologisk odling. Mellan raderna av vinrankor kan gräs och andra växter odlas och sedan plöjas ned, och därmed ge jorden extra näring.

 

Satsning på KRAV-märkt öl

Ölbryggerierna i Sverige har fått ett rejält uppsving sedan början av 2000-talet. Många av dem är små så kallade mikrobryggerier som vill pröva på att brygga ekologiskt. KRAV-märkt öl finns nu i såväl livsmedelsbutiker som på Systembolaget, med och utan alkohol.

KRAV-märkt öl består till 100 procent av ekologiska ingredienser: malt och humle. Även vattnet ska naturligtvis vara av god kvalitet. Malten är oftast korn – men kan också vara av vete, havre eller råg – och odlas utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Vid bryggningen får inga konstgjorda tillsatser användas.

Läs mer