Reportage

Sörmländska sjukhus blir självförsörjande på KRAV-märkt kött

7 mar, 2022

hero_kottkor

På de fyra sjukhusen i Region Sörmland serveras patienterna sedan i höstas KRAV-märkt kött från regionens egna lamm och kor. Nu är målet att även bli självförsörjande på vissa grönsaker.

Glöm anonyma kött- och grönsaksbitar som alla har samma form och konsistens. På sjukhusen i Region Sörmland serveras patienterna numera KRAV-märkt nöt-, lamm- och viltkött samt en växande andel grönsaker från regionens eget jordbruk.

Evelina Tranemyr, projektledare, berättar mer:

– Vi började redan 2015 diskutera hur vi kunde få fram mer kött som var lokal-producerat och KRAV-märkt. Eftersom regionen bedrev ett jordbruk inom ramen för naturbruksgymnasiet, såg vi en möjlighet att servera eget kött på sjukhusen som ligger inom samma organisation.

Jordbruket är, berättar Evelina, en viktig del av Sörmlands Naturbruks utbildningar. Det är dessutom helt nödvändigt för att kunna vårda det artrika kulturlandskapet kring Nynäs naturreservat. Arbetet med att KRAV-certifiera verksamheten startade redan 1999 och ett par år senare var det färdigt. I dag ger certifieringen stora mervärden till regionen.

– KRAV är den mest kända miljömärkningen i Sverige. Det visar att en vara är ekologiskt producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna. Region Sörmlands mål är att bli Sveriges friskaste län och man satsar på att producera och konsumera utifrån ett hållbarhetsperspektiv i enlighet med regionens hållbarhetsprogram och Agenda 2030, förklarar Evelina.

Hon konstaterar att KRAV-certifieringen är intressant och viktig även för gästerna.

– Folk vill gärna veta vad de äter, dessutom kan vi hjälpa till med att öka medvetenheten om ett hållbart, cirkulärt arbetssätt hos våra medborgare, medarbetare och elever. Men framför allt kan vi säkerställa en hållbar konsumtion och produktion, säger Evelina. För närvarande betar omkring 180 dikor och kalvar samt ett antal får på 180 hektar mark.

Styckningsdetaljerna serveras – förutom på sjukhusen – i Sörmlands naturbruksskola, på Sörmlands museum och på Nynäs slott, och omfattar även vilt som jagas inom ramen för utbildningen vid Sörmlands Naturbruksskola. Nu tittar Evelina och hennes kollegor på möjligheten att även bli självförsörjande på vissa grönsaker.

– Vi håller på att utreda hur mycket vi kan odla, förklarar hon. Just nu levererar vi bara grönsaker till museet och elevrestaurangen på Naturbruksskolan, så det måste göras en utökning. Vi behöver också se över kyl- och frysmöjligheterna, alternativt utreda om vi ska säsongsanpassa odlingarna helt. Ett sjukhus som serverar ”egna” råvaror hör inte till vanligheterna, därför har man sett till att marknadsföra deras ursprung.

– Vi har märkt upp köttet i menyerna, berättar Evelina. Vi har också ställt ut information på borden i restaurangen som berättar var det kommer ifrån. Eftersom projektet nyligen startade är det inte så stor del som kommer från vår egen produktion, men målsättningen är att hela regionens årsbehov av nöt-, lamm- och viltkött, cirka tio ton, ska komma från Sörmlands Naturbruk i slutet av 2022.

Och reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

– Från gästerna har vi bara fått positiv respons. Både patienter och andra tycker att det är fantastiskt att vi kan servera ett så lokalproducerat och kvalitativt kött i våra verksamheter. Det blir också en helt annan yrkesstolthet bland medarbetarna som hanterar och tillagar vårt eget kött och det märks naturligtvis utåt, mot kunderna.

Reportaget publicerades även i Magasin Måltid. 

Dela sidan