Pressmeddelanden

KRAV fokuserar på klimat och fossilfritt

25 apr, 2019

KRAV fokuserar på klimat och fossilfritt

Idag på KRAVs årsstämma släpps KRAVs hållbarhetsrapport för 2018. I den beskrivs bland annat arbetet med att påverka nya EU-förordningen och KRAVs ökade fokus på klimat och fossilfritt.

– Årets hållbarhetsrapport visar verkligen på den bredd av frågor vi på KRAV arbetar med varje dag tillsammans med våra kunder, medlemmar och branschen för att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, säger KRAVs vd Anita Falkenek.

Under 2018 medverkade KRAV tillsammans med ekosektorn i Sverige i ett kraftfullt påverkansarbete för att förbättra den nya EU-förordningen för ekologisk produktion och märkning av eko-produkter som träder i kraft 2021. KRAV påbörjade också i samarbete med branschen arbetet med att utveckla nationella riktlinjer för tillämpningen av EU-förordningen för ekologisk produktion i Sverige.

KRAV startade 2018 projektet ”Hållbart enligt KRAV”. Definitionen ska dels utgöra grund för att följa hållbarhetseffekter av KRAV-märkt och dels eventuellt kunna möjliggöra för KRAV att omfatta produkter som är hållbara men inte EU-ekologiska, exempelvis landbaserad fiskodling, rennäring och stadsodling. ”Hållbart enligt KRAV” kommer att presenteras under 2019.

För att fortsätta driva utvecklingen av fossilfritt lantbruk gick KRAV 2018 med i Fossilfritt Sverige. KRAV startade också ett arbete med att undersöka om valbara kriterier kan stimulera lantbrukare att ta ytterligare steg mot ett fossilfritt jordbruk.

– Om undersökningen faller väl ut kan kriterierna innebära att lantbrukarna får välja bland en rad åtgärder på vägen mot att bli fossilfria, säger Anita Falkenek.

Mer ur KRAVs hållbarhetsrapport 2018:

  • En ny process för regelutveckling har tagits fram för att bättre förankra reglerna och ge KRAV-certifierade verksamheter ökad affärs- och hållbarhetsnytta.
  • I samarbete med märkningen Från Sverige har enkla hygienregler utvecklats för att underlätta för dem som odlar frukt och grönt i liten skala.
  • Förslag och tester av regler för sammansatta produkter har gjorts för att kunna erbjuda fler KRAV-märkta sammansatta produkter.
  • Ett fördjupat samarbete med MSC har resulterat i att fartyg med fiskebestånd som är MSC-certifierade får KRAV-märka fångsten. 

Läs rapporten på webben: https://www.krav.se/om-krav/kravs-hallbarhetsrapport/


Kontakt:

Nina Halling, kommunikationschef KRAV: 070-842 43 73 

Ladda ner som pdf

Dela sidan