Forskningsrön

Större mångfald av svampar i ekologiskt vete

22 feb, 2018

hero_vete2

En studie från SLU visar att ekologiskt odlat vete har fler arter av svampar på bladen än veteblad från konventionellt odlade fält. På de ekologiska bladen fanns i genomsnitt 54 grupper* av svampar medan det bara fanns 40 i de o-ekologiska. Detta kan vara viktigt eftersom vetets blad utgör en livsmiljö för olika svamptyper som har betydelse för växtens hälsa och produktivitet.

En tydlig orsak till skillnaderna visade sig vara att det förekom mer ogräs i de ekologiska fälten och att detta tycks gynna mångfalden. Användningen av kemiska medel mot sjukdomsalstrande svampar i o-ekologisk odling kan också vara en bidragande orsak till att antalet svamparter är mindre. Därför är det intressant att notera att det inte fanns någon skillnad när det gäller förekomsten av just sjukdomsalstrande arter mellan o-ekologiskt och ekologiskt.

* OTUs, gruppering som går att särskilja genetiskt, till exempel Cladosporium.

Källa:

Dela sidan