Färre tillsatser i maten

KRAV-märkt färdigmat innehåller mycket färre typer av tillsatser än konventionellt producerad mat. Svensk lag godkänner cirka 300 livsmedelstillsatser, KRAV godkänner endast cirka 50, och inga av dessa tillsatser är naturfrämmande.

I KRAV-märkt mat finns inga konstgjorda färg- eller aromämnen och inga sötningsmedelBerikning med till exempel vitaminer får göras endast när lagen så kräver och vid framställning av modersmjölksersättning och barnmat. 

Tillsatser är ämnen som används för att berika en produkt eller ge den en önskad egenskap som konsistens, hållbarhet, färg, smak eller doft. När vi bakar sockerkaka använder vi förutom råvaror som ägg och socker också tillsatsen bakpulver för att kakan ska bli fluffig. Bakpulver är en av de tillsatser som KRAV tillåter. 

Många tillsatser som används i konventionella produkter kan påverka hälsan. Azofärgämnen befaras kunna ge hyperaktivitet hos barn och det finns forskningsresultat som pekar på att några tillsatser kan vara cancerframkallande. 

Enligt lagstiftningen ska råvaror och tillsatser som har en funktion i en produkt ingå i produktens innehållsförteckning. Men antioxidationsmedel som finns i oljan i ett konventionellt bakat bröd behöver till exempel inte listas eftersom den tillsatsen bara förhindrade att oljan härsknade före bakningen. I ett KRAV-märkt bröd däremot får en sådan olja bara innehålla de tillsatser som KRAV tillåter. 

I Bilaga 2 i KRAVs regler finns de livsmedelstillsatser som tillåts i KRAV-märkt mat

Chark utan nitrit

KRAV-märkt korv, julskinka och andra charkprodukter innehåller inte tillsatsen nitrit. Tillsatsen används däremot i konventionella charkprodukter och även i EU-ekologiska livsmedelNitrit är ett salt som ger produkterna röd färg och har en konserverande effekt så att hållbarhetstiden kan förlängas. Men nitrit kan i våra magar omvandlas till nitrosaminer och befaras vara cancerframkallande. Av försiktighetsskäl godkänner KRAV därför inte nitrit. Med god hygien och kortare hållbarhet behöver inte nitrit tillsättas i charkprodukter. 

Läs mer om Griskött

Skonsam förädling

Förädling av KRAV-märkta livsmedel sker skonsamt. KRAV förbjuder till exempel att fett behandlas kemiskt genom härdning eller omestring. Det är också förbjudet att använda kemiska lösningsmedel som hexan vid förädling av KRAV-märkta livsmedel. De enda lösningsmedel som tillåts är vatten, etanol (alkohol), koldioxid, glycerol och fett. KRAV tillåter inte heller bestrålning av livsmedel. På KRAV anser vi att mat ska vara så naturlig som möjligt. Om en tillsats inte är helt säker ur hälsosynpunkt, så förbjuder vi den av försiktighetsskäl.