Färre tillsatser i maten

KRAV-märkt mat innehåller mycket färre tillsatser än konventionellt producerad mat. Svensk lag godkänner cirka 300 livsmedelstillsatser, KRAV godkänner endast cirka 60, och inga av dessa tillsatser är naturfrämmande.

hero_atbattre7

I KRAV-märkt mat finns inga konstgjorda färg- eller aromämnenBerikning med till exempel vitaminer får göras endast när lagen så kräver och vid framställning av modersmjölksersättning och barnmat. 

Tillsatser är ämnen som används för att berika en produkt eller ge den en önskad egenskap som konsistens, hållbarhet, färg, smak eller doft. När vi bakar sockerkaka använder vi förutom råvaror som ägg och socker också tillsatsen bakpulver för att kakan ska bli fluffig. Bakpulver är en av de tillsatser som KRAV tillåter. 

I Bilaga 2 i KRAVs regler finns de livsmedelstillsatser som tillåts i KRAV-märkt mat

Skonsam förädling

Förädling av KRAV-märkta livsmedel sker skonsamt. KRAV förbjuder till exempel att fett behandlas kemiskt genom härdning eller omestring. Det är också förbjudet att använda kemiska lösningsmedel som hexan vid förädling av KRAV-märkta livsmedel. De enda lösningsmedel som tillåts är vatten, etanol (alkohol), koldioxid, glycerol och fett. KRAV tillåter inte heller bestrålning av livsmedel. På KRAV anser vi att mat ska vara så naturlig som möjligt.