Pressmeddelanden

KRAVs ekorankning: Bönder i Värmland bäst på ekologiskt

4 jul, 2023

KRAVs ekorankning: Bönder i Värmland bäst på ekologiskt

Värmland hamnar i topp bland Sveriges län i årets samlade ekoranking från KRAV som innefattar både djur och jordbruk. 40 procent av djuren i Värmland var ekologiskt hållna 2022 och och 34 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk odling och bete.

– Att så många lantbrukare i Värmland tar så väl hand om både djur och natur är verkligen något att vara stolt över. I ett ekologiskt jordbruk mår djuren bra samtidigt som klimatpåverkan minskar och den biologiska mångfalden gynnas. Ekologiska metoder stärker också jordbrukets motståndskraft mot exempelvis torka, säger Jonas Carlberg, näringspolitiskt ansvarig på KRAV.

I KRAVs samlade ekorankning, där både djur och jordbruk ingår, hamnar Värmland i topp och försvarar därmed sin förstaplats från förra året. 40 procent av djuren i länet var ekologiskt hållna 2022 och 34 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk odling och bete. I landet som helhet var 22 procent av djuren ekologiskt hållna och 20 procent av jordbruksmarken brukades med ekologiska metoder. Förutom Värmland placerar sig även Dalarna och Gävleborg högt i rankningen.

– Ekologiska bönder tar ett särskilt stort ansvar för djurens välbefinnande och för att skapa ett långsiktigt hållbart jordbruk. Det är nödvändigt för att tackla de stora utmaningarna som klimatkrisen, kemikalier i naturen och en minskad artrikedom medför, säger Jonas Carlberg.

Ekologiska metoder är grunden för hållbar livsmedelsproduktion, vilket bland annat innebär odling utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. KRAV-certifieringen går på flera områden mycket längre än den EU-ekologiska med tuffare krav, främst inom klimat, djuromsorg och arbetsvillkor för de som producerar varorna. Exempelvis finns långtgående krav på utevistelse för djuren.

– Genom att välja KRAV-märkta produkter kan du som konsument ge ett extra stort bidrag till att stärka den biologiska mångfalden, sänka Sveriges klimatutsläpp och minska spridningen av bekämpningsmedel, säger Jonas Carlberg.

Kontakt
Fanny Svenneke, kommunikatör på KRAV, fanny.svenneke@krav.se, 070-665 01 64

Pressbilder

Tabell: KRAVs ekorankning

Län

Andel ekologisk jordbruksmark (%)

Rankning jordbruks-mark

Andel ekologiskt hållna djur (%)

Rankning ekologiskt hållna djur

Placering i KRAVs samlade ekorankning

Värmland

34

2

40

1

1

Dalarna

31

3

31

3

2

Gävleborg

31

3

31

3

2

Örebro län

22

9

34

2

4

Jämtland

36

1

27

10

4

Östergötland

27

5

29

7

6

Västra Götaland

26

6

29

7

7

Södermanland

23

8

30

6

8

Västmanland

20

12

31

3

9

Jönköpings län

24

7

18

13

10

Stockholms län

17

14

29

7

11

Västernorrland

22

9

25

12

11

Uppsala län

19

13

27

10

13

Gotland

21

11

18

13

14

Halland

13

16

17

15

15

Kronoberg

17

14

14

17

15

Västerbotten

13

16

16

16

17

Kalmar län

10

18

10

20

18

Skåne

9

21

12

18

19

Norrbotten

9

21

11

19

20

Blekinge

9

21

8

21

21

Riket

20

22

KRAVs samlade ekorankning är en sammanslagning av rankning för ekologisk jordbruksmark (åkermark och betesmark), och rankning för ekologisk djurhållning (nötkreatur och får). Länens placering i de två rankningarna slås ihop för att ge en samlad placering i KRAVs ekorankning. Statistiken kommer från Jordbruksverket.

Fakta: KRAV-certifiering
KRAV-certifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom ställs ytterligare krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Drygt 80 procent av den ekologiska odlingen i Sverige är KRAV-certifierad.

Om KRAV
KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 23 medlemsföretag och organisationer.

Ladda ner som pdf

Dela sidan