Pressmeddelanden

Värmland i topp i KRAVs ekorankning

21 jul, 2020

Värmland i topp i KRAVs ekorankning

38 procent av djuren i Värmland var ekologiskt hållna 2019 och och 31 procent av jordbruksmarken användes för ekologisk odling och bete. Det ger sammantaget Värmland en förstaplats bland Sveriges 21 län i KRAVs ekorankning för djurhållning och jordbruksmark. 

– Värmland ligger högst när det gäller ekologisk djurhållning och tvåa när det gäller ekologiska åker- och betesmarker. På en ekologisk och KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är mycket större, säger Anita Falkenek, vd på hållbarhetsmärkningen KRAV.

Andelen ekologisk djurhållning och ekologiskt brukad mark skiljer sig stort åt mellan länen, enligt ny statistik från Jordbruksverket. Värmland, Gävleborg och Jämtland har alla en andel på över 30 procent för både mark och djur. Kalmar län, Skåne och Blekinge halkar efter med andelar på omkring 10 procent.

Ekologiska metoder är grunden för hållbar livsmedelsproduktion, vilket bland annat innebär odling utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. KRAV-certifieringen har dessa metoder som bas men går på flera områden mycket längre med tuffare krav, främst inom klimat, djuromsorg och arbetsvillkor för de som producerar varorna. Exempelvis finns långtgående krav på utevistelse för djuren.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för djurens välbefinnande och för hållbar livsmedelsproduktion. Genom KRAV-certifieringen kan bönder och konsumenter tillsammans tackla många av de globala hållbarhetsutmaningarna, såsom klimatkrisen, minskad artrikedom och spridning av kemikalier i naturen, säger Anita Falkenek.

Sveriges mål är att andelen ekologiskt brukad jordbruksmark ska vara 30 procent år 2030. EU-kommissionen lanserat en strategi med målet att minst 25 procent ska vara ekologisk 2030. 


Kontakt:
Hanna Wallén, presskontakt, 070-665 93 76, hanna.wallen@krav.se
Anita Falkenek, vd KRAV, 070-209 05 82, anita.falkenek@krav.se

Tabell: KRAVs ekorankningLän
Total andel ekologisk jordbruksmark
(%)
Rankning ekologisk jordbruksmark Total andel ekologiska nötkreatur och får Rankning ekologisk djurhållning Samlad
rankning för jordbruksmark och djurhållning
Värmland 31 2 38 1 1 Gävleborg 30 3 34 2 2 Jämtland 36 1 33 5 3 Dalarna 29 4 31 7 4 Örebro län 19 11 34 3 5 Östergötland 25 5 30 9 6 Västmanland 18 12 33 4 7 Västra Götaland 25 6 29 10 8 Södermanland 20 9 31 8 9 Västernorrland 24 7 26 12 10 Stockholms län 17 14 32 6 11 Jönköpings län 22 8 19 13 12 Uppsala län 18 13 27 11 13 Gotland 20 10 19 14 14 Västerbotten 12 16 17 15 15 Kronoberg 15 15 14 17 16 Halland 11 17 16 16 17 Norrbotten 11 18 13 18 18 Kalmar län 10 19 11 20 19 Skåne 8 21 13 19 20 Blekinge 8 20 9 21 21 Ladda ner som pdf

Dela sidan