Nyheter

Material från event om KRAVs nya regler

9 nov, 2020

hero_vete_pollinerare

Den 26 november arrangerade KRAV ett digitalt event för att presentera de nya reglerna som gäller från 2021. KRAVs vd Anita Falkenek samtalade med Elin Röös, som forskar om hållbar mat på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Samtalet handlade om hållbar utveckling med anknytning till KRAVs nya regler inom klimat, växtodling och djurvälfärd.

Inspelning från eventet

Se hela eventet på YouTube

Material från eventet

Presentation 

Från 1 januari 2021 kommer nya regler på ­klimat- och växtodlingsområdet. KRAV blir den första ­standardägare i Sverige som ställer krav på att lite större lantbruk mäter och beräknar sin ­klimat­påverkan. Syftet är att få en tydligare bild av ­klimatpåverkan på KRAV-anslutna lantbruk. De nya reglerna för växtodling syftar bland annat till ökad markbördighet.

Mer om de nya reglerna från 2021


Anita Falkenek och Elin Röös.

Dela sidan