Samarbeten och partners

KRAV samarbetar med en rad organisationer och företag för att lyfta, stärka och sprida KRAV-märkningen.

Ekologiska Lantbrukarna

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare. De arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Tillsammans lyfter vi ekologiskt och KRAV-märkt inom lantbruket genom att bland annat opinionsbilda och synas på mässor.

Organic Sweden

Organic Sweden arbetar för att bidra till ökad kunskap och ökat engagemang för ekologisk och KRAV-märkt produktion och konsumtion. Organic Sweden vill bidra till att stärka aktörerna på ekomarknaden genom att vara en plattform för utbyte av erfarenhet och dialog. Ett 70-tal medlemmar samverkar för att öka försäljningen och exporten av ekologisk mat och dryck för att ta vara på det växande marknadsutrymmet både i Sverige och internationellt.

Hållbara restauranger

Hållbara Restauranger är ett nätverk av restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring. Visionen är att stärka restaurangernas hållbarhetsarbete och göra miljö- och sociala faktorer till ett viktigt konkurrensmedel inom restaurangnäringen. Nätverket omfattar restauranger i Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå, som samarbetar med stöd av WWF, Visita, KRAV, Mässrestauranger, Umeå Kommun och leverantörerna Saltå Kvarn och Diskteknik.
KRAV vill vara med och driva utvecklingen av hållbara och ekologiska livsmedel inom restaurangbranschen.

White Guide Green

White Guide Green kartlägger Sveriges matbutiker ur ett hållbarhetsperspektiv. Kriterierna är framtagna tillsammans med WWF och man granskar matbutikernas arbete med långsiktigt hållbar konsumtion, både genom utbudet och i kommunikationen med kunderna.

KRAVs kategori heter ”Årets Stora Ekopris”. De som nomineras är butiker som arbetar med hållbarhetsfrågor på flera plan, särskiljer sig med ett brett ekologiskt utbud och som utmärker sig på ett synnerligen bra vis i sitt arbete med KRAVs hjärtefrågor.

White Guide Junior och Senior

White Guide Junior och White Guide Senior ska bidra till att höja kvaliteten på den offentliga gastronomin genom att lyfta fram och sprida goda exempel från skolmatbespisningar och seniorboenden. Vad de offentliga köken gör för att minska svinnet och för att höja kunskapen om matens klimatpåverkan hos lärare och elever, samt hur de utvecklar samarbeten med pedagoger i syfte att minska sitt eget klimatavtryck.

360° Eat Guide

360° Eat Guide är en unik nordisk restaurangguide som bedömer både gastronomi och hållbarhet. Guiden bedömer helheten – inklusive hur restauranger arbetar med ursprung och spårbarhet av råvaror, matavfall, svinn, utbildning av personal i hållbarhetsfrågor, mer grönt på menyn, säsongfokus samt hållbart kött och fisk. Restaurangguiden ska vara ett verktyg för restaurangbranschen, för att uppmärksamma restauranggästerna på det hållbarhetsarbete som görs. Med kategorin ”Lighthouse by KRAV” uppmärksammas särskilt modiga och kunniga restauranger som visar vägen.

 

 

Telge Energi

Telge Energi är ett elbolag från Södertälje som bara har el från sol, vind och vatten märkt Bra Miljöval. Färetagets mål är att göra Sverige till förebilden inom hållbarhet.

KRAV och Telge Energi har ett pågående partnerskap för att erbjuda KRAVs kunder förmånliga avtal med hållbar el och andra närliggande tjänster såsom solcellspaket och klimatsmart belysning.

ModUpp

Nätverket ModUpp (modern upphandling) består av KRAV, Svanen, Fairtrade, MSC, Bra Miljöval och TCO Certified. ModUpp uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling. Genom att använda dessa tredjepartscertifieringar får kommunerna en bredd av miljömässiga och sociala hållbarhetskrav, sakkunskap, spårbarhet och en oberoende uppföljning av kraven.
Utmaningen #ModUpp2020 innebär att kommuner ska anta målet om att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar till år 2020.

Ekoweb

EkoWeb erbjuder oberoende bevakning av den ekologiska marknaden och ekostatistik. Tidningen EkoWeb.nu når 70 000 läsare och ges ut tio gånger om året. KRAV har en egen sida i varje nummer av EkoWeb.nu.

Ekomatcentrum

Ekomatcentrum är ett nätverk för den ekologiska marknaden och dess aktörer, däribland lantbrukare, förädlingsföretag, handel, grossister, restauranger & storkök, kommuner, landsting och konsumenter. Deras syfte är att verka för en bättre miljö och hållbar produktion av livsmedel på lång och kort sikt. Föreningen verkar genom att sprida information om miljö, klimat och ekologiska produkter och bidrar därmed till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. KRAV är guldvän i Ekomatcentrum.

Sustainergies

Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken. På det sättet bidrar de till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor.
KRAV vill erbjuda praktikplatser med stora utvecklingsmöjligheter där studenterna får chans att både ta eget ansvar och sätta sig in i det dagliga arbetet med vårt team. Våra praktikuppdrag riktar sig till dig som är student på universitet, högskola eller motsvarande och kan läsa en praktikkurs.

The Fork

TheFork – ett TripAdvisor® Company – är den ledande bordsbokningstjänsten för restauranger i Europa, Australien och Latinamerika, med ett nätverk av mer än 80 000 restauranger och mer än 27 miljoner besök i månaden. KRAVs samarbete med TheFork innebär att KRAV-certifierade restauranger erbjuds en kraftig rabatt för att delta i TheForks plattformar. TheFork har lagt till ”KRAV” som en valmöjlighet i den app som kunder använder när de söker och bokar restaurang, vilket ger KRAV-restauranger ökad synlighet. Programvaran TheFork Manager som restaurangerna erbjuds för bokningshanteringen gör det också möjligt för dem att optimera sina bokningsvolymer och kundgenomströmingen i verksamheten.

Årets Ekokock

Varumärket Årets Ekokock ägs av KRAV och tävlingarna anordnats av Föreningen Ekokockar. Tävlingen riktar sig till högt gastronomiskt presterande kockar och är öppen för alla svenska kockar som med sitt arbete vill göra skillnad inom hållbarhetsområdet. Tävlingen genomförs i två steg, först skickar de tävlande in recept efter tävlingsmanualens anvisningar. En receptjury utser sedan sex bidrag som går vidare till final.

 

Teman för tävlingen är:

  • Modern Nordisk Matlagning från grunden
  • Hylla alla de kockar där ute som brinner för en bättre värld
  • Hållbarhetstanken i fokus
  • Bevara det genuina hantverket och yrkesstoltheten.

Från Sverige

Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning som arbetar för att göra det enklare att hitta svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Märkningen ska möta konsumentens förväntningar om att råvara och produktion ska vara svensk och märket används på produkter som uppfyller Svenskmärkning AB kriterier: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige. Tillsammans vill vi underlätta för konsumenterna att kunna välja produkter som både är KRAV-märkta och Från Sverige-märkta.