Samarbeten och partners

KRAV samarbetar med en rad organisationer och företag för att lyfta, stärka och sprida KRAV-märkningen.

hero_zucchini

Ekologiska Lantbrukarna

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare. De arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Tillsammans lyfter vi ekologiskt och KRAV-märkt inom lantbruket genom att bland annat opinionsbilda och synas på mässor.

Organic Sweden

Organic Sweden arbetar för att bidra till ökad kunskap och ökat engagemang för ekologisk och KRAV-märkt produktion och konsumtion. Organic Sweden vill bidra till att stärka aktörerna på ekomarknaden genom att vara en plattform för utbyte av erfarenhet och dialog. Ett 70-tal medlemmar samverkar för att öka försäljningen och exporten av ekologisk mat och dryck för att ta vara på det växande marknadsutrymmet både i Sverige och internationellt.

White Guide Green

White Guide Green kartlägger Sveriges matbutiker ur ett hållbarhetsperspektiv. Kriterierna är framtagna tillsammans med WWF och man granskar matbutikernas arbete med långsiktigt hållbar konsumtion, både genom utbudet och i kommunikationen med kunderna.

KRAV ingår som partner i en hållbarhetsgrupp som står bakom Butiksrapporten 2022. KRAV skickar även ut material i nyhetsbrev till butikerna under året.

White Guide Junior och Senior

White Guide Junior och White Guide Senior ska bidra till att höja kvaliteten på den offentliga gastronomin genom att lyfta fram och sprida goda exempel från skolmatbespisningar och seniorboenden. Vad de offentliga köken gör för att minska svinnet och för att höja kunskapen om matens klimatpåverkan hos lärare och elever, samt hur de utvecklar samarbeten med pedagoger i syfte att minska sitt eget klimatavtryck.

ModUpp

Nätverket ModUpp (modern upphandling) består av KRAV, Svanen, Fairtrade, MSC, Bra Miljöval och TCO Certified. ModUpp uppmanar offentlig sektor att ställa om till en modern upphandling genom att bli en kravställare som hanterar skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en hållbar utveckling. Genom att använda dessa tredjepartscertifieringar får kommunerna en bredd av miljömässiga och sociala hållbarhetskrav, sakkunskap, spårbarhet och en oberoende uppföljning av kraven.
Utmaningen #ModUpp2020 innebär att kommuner ska anta målet om att minst 50 procent av alla upphandlade produkter ska vara märkta med tredjeparts miljömässiga och sociala hållbarhetscertifieringar till år 2020.

Ekomatcentrum

Ekomatcentrum är ett nätverk för den ekologiska marknaden och dess aktörer, däribland lantbrukare, förädlingsföretag, handel, grossister, restauranger & storkök, kommuner, landsting och konsumenter. Deras syfte är att verka för en bättre miljö och hållbar produktion av livsmedel på lång och kort sikt. Föreningen verkar genom att sprida information om miljö, klimat och ekologiska produkter och bidrar därmed till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. KRAV är guldvän i Ekomatcentrum.

Sustainergies

Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken. På det sättet bidrar de till att stärka kompetensen om hållbarhet hos studenter på svenska universitet och högskolor.
KRAV vill erbjuda praktikplatser med stora utvecklingsmöjligheter där studenterna får chans att både ta eget ansvar och sätta sig in i det dagliga arbetet med vårt team. Våra praktikuppdrag riktar sig till dig som är student på universitet, högskola eller motsvarande och kan läsa en praktikkurs.