Om oss

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. Märkningen har funnits sedan 1985 och har blivit en självklar symbol för hållbarhet, biologisk mångfald och djuromsorg. Reglerna för märkningen utvecklas av KRAV, en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, engagerade representanter från livsmedelsbranschen.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss som arbetar på KRAV. Vårt arbete handlar i stora drag om att förvalta och utveckla KRAVs regler, att marknadsföra all verksamhet knuten till KRAV och att hålla kontakt med etablerade och nytillkommande KRAV-certifierade företag. Vi besvarar också många frågor från konsumenter, via vårt konsumentforum.

Organisationen

KRAV är en organisation med hängivna medarbetare och engagerade ägare. Organisationen är liten i förhållande till omfattningen av certifierade företag och KRAV-märkta varor som alla utgår från KRAVs regler. Förutom den centrala regelsamlingen finns en rad styrdokument som reglerar verksamheten i organisationen.

Historia

År 1985 bildade fyra svenska odlarorganisationer tillsammans Kontrollföreningen för Alternativ Odling, som förkortades till KRAV. Därmed etablerades den första gemensamma märkningen av vad som dittills hade kallats för “alternativ odling”. När efterfrågan på sådana produkter ökade, uppstod ett behov av en oberoende certifiering som kunde garantera att ett visst system följdes. KRAV blev svaret på detta behov.

Hållbarhetsrapport

KRAV ger varje år ut en Hållbarhetsrapport i både tryckt och digital version. Rapporten beskriver överskådligt föregående års arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och är läsvärd för den som vill få en uppfattning om det arbete som KRAV uträttar för att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel.

Samarbeten och partners

Tillsammans är vi starka! Det gäller också samverkan inom området hållbara livsmedel. Samarbetet ger bland annat möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenheter, och att vi kan skapa gemensamma plattformar där vi tillsammans får ökad synlighet.

Lediga jobb

På KRAV arbetar vi mot ett gemensamt mål: ekologisk och hållbar livsmedelsproduktion. Vi har olika specialiteter och skiftande bakgrunder, men samverkar och tar hjälp av varandra för att lösa uppgifter. Ibland dyker det upp ett ledigt jobb hos oss. Om du tror att det kan passa dig – sök här!

Studentuppdrag

Du som studerar på universitet, högskola eller motsvarande och som inom utbildningen kan läsa en praktikkurs, har möjlighet att få praktikplats på KRAV. Hos oss får du stora utvecklingsmöjligheter, eftersom du får chans att både ta eget ansvar och sätta dig in i det dagliga arbetet. Läs om tidigare praktikanters erfarenhet av tiden på KRAV.

Integritetspolicy

Om du till exempel vill ha ett nyhetsbrev från KRAV eller kanske tar kontakt för att du vill KRAV-certifiera din verksamhet, kommer vi att spara dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig. Vi behandlar alla personuppgifter utifrån gällande lagstiftning, och uppgifterna bevaras inte längre tid än vad som är nödvändigt.