Andra regelverk

En viktig del i KRAVs arbete är att påverka de regelverk för ekologisk produktion som styr vårt eget.

hero_eu_krav

EU:s Förordning om ekologisk produktion

1 januari 2022 började förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion tillämpas och ersätter tidigare förordning. Det finns flera förordningar med detaljregler som ändrar eller kompletterar grundförordningen (EU) 2018/848.

Förordningarna finns på alla olika språk i EU och går att hitta bland all annan EU-lagstiftning här.

Projektet Nationella riktlinjer som drivits av branschen med stöd av Jordbruksverket har tagit fram nationella tillämpningar av EU-förordningarna i Sverige. Här hittar du de Nationella Riktlinjerna.

Vi försöker påverka den fortsatta utvecklingen av EU-förordningen och tillämpningen i Sverige. Detta gör vi bland annat genom att delta i Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets referensgrupp för lagstiftning om ekologisk produktion och genom samarbete i IFOAM Organics Europé.

IFOAMs regler ändras också

Också IFOAM:s regler och ackrediteringskriterier ändras. På IFOAM:s hemsida kan du läsa mer om det.