Andra regelverk

En viktig del i KRAVs arbete är att påverka de regelverk för ekologisk produktion som styr vårt eget.

De viktigaste regelverken för KRAV är EU-förordningen för ekologisk produktion, (EU) 2018/848 samt IFOAM:s regler – Norms for Organic Production and Processing, men också den svenska tillämpningen av EU-förordningen i Sverige.

Förordningar

1 januari 2022 börjar förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion tillämpas och ersätter tidigare förordning. Det finns flera förordningar med detaljregler som ändrar eller kompletterar grundförordningen (EU) 2018/848.

Förordningarna finns på alla olika språk i EU och går att hitta bland all annan EU-lagstiftning här.

Projektet Nationella riktlinjer som drivits av branschen med stöd av Jordbruksverket har tagit fram nationella tillämpningar av EU-förordningarna i Sverige. Här hittar du de Nationella Riktlinjerna.

Vi försöker påverka så att det blir en så bra tillämpning som möjligt av förordningen om ekologisk produktion i Sverige. Detta gör vi bland annat genom att delta i Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk produktion.

Hur ändras förordningarna framöver?

Alla detaljer är inte klara när förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas i januari 2022.

KRAV försöker också påverka den fortsatta utvecklingen av EU-förordningen. Vi gör det dels genom IFOAM:s EU-grupp och dels genom kontakter med Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

IFOAMs regler ändras också

Också IFOAM:s regler och ackrediteringskriterier ändras. På IFOAM:s hemsida kan du läsa mer om det.