Andra regelverk

En viktig del i KRAVs arbete är att påverka de regelverk för ekologisk produktion som styr vårt eget.

De viktigaste regelverken för KRAV är EU-förordningarna för ekologisk produktion, (EG) nr 834/2007 och (EG) nr 889/2008 samt IFOAM:s regler – Norms for Organic Production and Processing, men också den svenska tillämpningen av EU-förordningen i Sverige.

Förordningar

1 januari 2009 ersatte EU-förordningarna (EG) nr 834/2007 och 889/2008 den tidigare (EEG) nr 2092/91. Du hittar alla förordningarna längst ner till vänster.

Projektet Nationella riktlinjer som drivits av LRF med stöd av Jordbruksverket har tagit fram nationella tillämpningar av EU-förordningarna i Sverige. Här hittar du de Nationella Riktlinjerna.

Vi försöker påverka så att det blir en så bra tillämpning som möjligt av förordningarna i Sverige. Detta gör vi bland annat genom att delta i Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk produktion.

Hur ändras förordningarna framöver?

KRAV försöker också påverka den fortsatta utvecklingen av EU-förordningen. Vi gör det dels genom IFOAM:s EU-grupp och dels genom kontakter med Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

IFOAMs regler ändras också

Också IFOAM:s regler och ackrediteringskriterier ändras. På IFOAM:s hemsida kan du läsa mer om det.