Nyheter

KRAV ändrar tillfälligt regler för utfodring av fjäderfä

22 dec, 2021

kycklingar_foder_hero

Av djurvälfärdsskäl och med anledning av akut brist på KRAV-certifierat proteinfoder, har KRAV beslutat att tillfälligt ändra reglerna för utfodring av fjäderfä. Regeländringen berör ägg- och slaktkycklingproducenter, och gäller retroaktivt från 13 december 2021 till och med 31 december 2022.

Godkänt enskilt undantag från Jordbruksverket krävs först

De ändrade reglerna innebär att enskilda fjäderfäproducenter som har sökt och beviljats undantag av Jordbruksverket för att använda konventionellt proteinfoder under exceptionella omständigheter, får göra det också enligt KRAVs regler. Ett beviljat undantag från Jordbruksverket innebär att produkten fortfarande får märkas som ekologisk. I och med KRAVs regeländring får den också KRAV-märkas. Ingen producent får använda ändringen i KRAVs regler om inte Jordbruksverket först har beviljat ett enskilt undantag. Jordbruksverket har via Ekobrev nr 108 17 december 2021, förtydligat att om djurens liv är i fara finns det skäl att bevilja ansökan, inte annars. Vi bedömer därför att producenter som fått ett undantag beviljat av Jordbruksverket inte kan klara djurens foderförsörjning på något annat sätt.

Fjäderfän känsliga för fodrets sammansättning

Fjäderfän är mycket känsliga för fodrets sammansättning och uppvisar snabbt bristsymptom och beteendestörningar vid fel fodersammansättning, vilket då gör det omöjligt att upprätthålla en god djurvälfärd. Av djurvälfärdsskäl är det därför viktigt att göra den här regeländringen. För andra djurslag bedömer vi att anpassningen till andra foder inte är lika svår. I de remissvar vi har fått betonar flera viktiga aktörer att KRAV enbart ska tillåta undantag för proteinfoder till fjäderfä. Därför gäller ändringen enbart fjäderfän.

Bakgrunden till den tillfälliga regeländringen är att vi har hamnat i en mycket besvärlig situation när det gäller tillgången på ekologiska proteinfoderråvaror. Covid-pandemin har lett till en global brist på ekologiska foderproteiner, samtidigt som det har blivit svårt att få tillgång till transporter.

Osäkert hur länge bristen på KRAV-certifierat foder består

Läget är mycket bekymmersamt för den svenska foderbranschen, vilket drabbar animalieproducenterna. Produktionsstopp alternativt kvoterade foderleveranser är redan nu en realitet för vissa företag och kan bli det med mycket kort varsel för andra. Det råder stor osäkerhet kring hur länge bristen på KRAV-certifierat proteinfoder kommer att bestå. Därför gäller regeländringen under hela 2022. Jordbruksverket kommer i sina bedömningar av de enskilda ansökningarna att göra en noggrann bedömning av tillgången på ekologiskt proteinfoder och ge kortare undantag i enskilda fall.

Tillfälligt ändrade regler 2021: 5.1.9.7, 5.5.5.4 och 5.5.5.5

Tillfälligt ändrade regler 2022: 5.1.9.7, samt 5.5.1.21, 5.5.1.22, 5.5.2.19 och 5.5.2.20

 

Dela sidan