Pressmeddelanden

Alla slakterier ska ha god hygien och livsmedelssäkerhet

20 jan, 2021

Alla slakterier ska ha god hygien och livsmedelssäkerhet

I kväll onsdag 20 januari visar SVT:s samhällsmagasin Uppdrag Granskning ett program om slakterier som har KRAV-certifiering. Fokus i programmet ligger på hygien och livsmedelssäkerhet, något som är Livsmedelsverkets ansvar att kontrollera på samtliga svenska slakterier.

Hygienfrågor och livsmedelssäkerhet på slakterier regleras i svensk lag, och alla svenska slakterier ska följa lagen. Eftersom Livsmedelsverket ansvarar för att kontrollera detta, utgår KRAV från att slakterier som fortsatt har Livsmedelsverkets godkännande att bedriva slakt, också har myndighetens förtroende.

Ett slakteri som har KRAV-certifiering ska uppfylla svensk lag, och dessutom uppfylla KRAVs regler som omfattar särhållning mellan KRAV-märkta djur och andra, djurvälfärd och spårbarhet. KRAV-certifieringen syftar till att säkra en obruten spårbar kedja från bonde till konsument, och att djuren hanteras på ett lugnt och stressfritt sätt. Det sistnämnda innebär bland annat att det finns regler som begränsar att KRAV-certifierade djur övernattar på ett slakteri, och att djur på anläggningen ska föras fram varsamt utan elektrisk påfösare.

– Av landets ca 100 slakterier så har drygt 30 KRAV-certifiering. De finns både små gårdsslakterier och stora anläggningar. Ofta är en mindre andel av slakteriets omsättning kopplat till den KRAV-märkta produktionen, säger KRAVs vd Anita Falkenek.

Livsmedelsverket genomför omfattande kontroller av hygien och livsmedelssäkerhet på alla slakterier i landet – på stora slakterier finns Livsmedelsverkets veterinärer på plats hela tiden som slakt pågår. På mindre slakterier kontrolleras djuren och köttet på samma sätt, men där finns inte Livsmedelverket på plats under hela tiden som slakt pågår. Många slakterier har dessutom specifika certifieringar för livsmedelssäkerhet, som exempelvis FSSC 22000.

Kontrollföretagen som utför kontroll utifrån KRAVs regler kontrollerar att KRAV-reglerna avseende ekologisk produktion, spårbarhet, särhållning och djurhantering uppfylls på anläggningen.

  – Det skulle öka kontrollbelastningen och kostnaderna i livsmedelskedjan om kontrollföretagen även skulle kontrollera sådant som redan omfattas av offentlig kontroll och andra privata certifieringar, säger Anita Falkenek.

  KRAV vill i stället bidra i arbetet att skapa en effektivare hantering för att få bättre helhetsbild över all kontroll i landet genom en plattform där kontrollföretagen och andra aktörer på ett praktiskt, frekvent och rättssäkert sätt kan ta del av offentlig kontroll, exempelvis avseende förelägganden på slakterier.

  Uppdrag Gransknings program ikväll har inget samband med det reportage som TV4 sände den 13 januari om missförhållanden på ett slakteri i Skåne. Så snart KRAV och kontrollföretaget fick information om detta, drogs KRAV-certifikatet omedelbart tillbaka och slakteriet stängdes av helt från KRAV. Slakteriet som nu har lagt ner sin verksamhet var ett mindre slakteri, som även slaktade ett fåtal KRAV-certifierade djur.

  Boka intervju:
  Intervju med KRAVs talespersoner kan bokas via KRAVs presskontakt Carina Johansson, 070-607 30 78, carina.johansson@krav.se

  Pressbilder:
  Pressbilder på KRAVs talespersoner finns i vår pressbildbank https://apps.icatserver.com/krav/

  Fakta om KRAV:

  KRAV är en transparent organisation som sedan 1985 driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel. Vi gör det utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för miljöns, klimatets, den biologiska mångfaldens, människans och djurens skull. KRAV har mycket tuffa regler avseende djurvälfärd. Djuren har till exempel större stallutrymmen, får ekologiskt foder huvudsakligen odlat på gården, får vara ute mycket och har möjlighet att böka och picka i sand och jord.

  Det finns ingen mat som är så väl kontrollerad som den KRAV-märkta. Kontrollerna sköts av oberoende kontrollföretag som är godkända av Sveriges nationella ackrediteringsorgan Swedac. Kontrollerna görs utifrån KRAVs regler, minst en gång per år i varje led av livsmedelskedjan. Djurgårdar kontrolleras ännu oftare – minst 1-2 gånger per år, både vid planerade och oanmälda besök.

  Läs mer om KRAV och slakterier: https://www.krav.se/aktuellt/uppdrag-granskning/#slakterier

  För mer information om SVT:s program: https://www.krav.se/aktuellt/uppdrag-granskning/

   Ladda ner som pdf

   Dela sidan