Forskningsrön

Mindre glyfosat i urinen med ekomat

18 sep, 2020

hero_toalett

Glyfosat är en av de mest använda kemiska bekämpningsmedlen i världen. Nu har en amerikansk undersökning visat att en strikt ekologisk diet snabbt minskar halterna av glyfosat i urinen hos vuxna och barn. Studien som är publicerad i Environmental research är liten, och en av få som undersöker just glyfosat, men resultatet är i linje med allt fler studier av andra kemiska bekämpningsmedel i urin.

Forskarna analyserade urin från fyra familjer i olika delar av USA, först under fem dagar med helt icke-ekologisk mat, och sedan under fem dagar med helt ekologisk diet. 16 personer deltog och sammanlagt togs 158 urinprov. Halterna av glyfosat minskade med 70 procent. Studien visar också att den främsta källan till glyfosat i urinen är maten.

Dela sidan