Debatt

Ekologisk matproduktion viktig vid kris och krig

22 jan, 2024

spannmal-1705568265

Ekologisk matproduktion är viktig för Sveriges livsmedelsberedskap. Det är budskapet i den debattartikel undertecknad av KRAVs vd Emma Rung som Dagens Nyheter publicerade 22 januari 2024.

Debatten handlar om Sveriges behov av bättre livsmedelsberedskap vid kris och krig. Frågan blev aktuell efter att regeringsrepresentanter på rikskonferensen Folk och Försvar i början av januari 2024 hade sagt att Sverige kan hamna i krig.

Vid kris eller krig behöver Sverige själv kunna producera och distribuera mat till landets invånare. Vi kan då inte förlita oss på import. I dag är vi självförsörjande på livsmedel till endast 50 procent.

Ekologisk matproduktion är mindre beroende av import, mer självförsörjande (på exempelvis gödsel och djurfoder) och därför mindre sårbar.

Dessutom är ekologiska gårdar spridda över hela Sverige, de producerar ofta både kött och grönsaker och alltid eget foder till djuren, vilket ger regional och nationell livsmedelsberedskap.

Det ändrade säkerhetsläget i världen har fått svenska politiker och andra beslutsfattare att inse behovet av en utvecklad livsmedelsberedskap. Regeringen har därför tillsatt en utredning om detta som presenteras mot slutet av januari.

Samtidigt har regeringen slopat det riktade stödet till ekologisk produktion 2024. Men med tanke på hur viktig ekologisk livsmedelsproduktion är för livsmedelsberedskapen, förväntar sig KRAV att ekologisk produktion tas med i den fortsatta planeringen inför en utökad livsmedelsberedskap och i den nya livsmedelsstrategi som väntas under våren 2024.

Debatten finns att läsa på dn.se

Dela sidan