Import och Införsel

FRÅGOR OCH SVAR

Hur gör jag om jag vill att produkten konsumentförpackas och märks av leverantören?

Svar
 • Om produkten ska märkas med KRAVs namn eller märke av ett företag som inte är KRAV-certifierat behöver du upprätta ett märkningsavtal med din leverantör.
 • Se Länk till märkningsavtal.

Se regel: 16.6.2

Hur gör jag om jag vill KRAV-märka en EU-ekologisk produkt från Sverige?

Svar
 • Det går inte KRAV-märka produkter som är producerade i Sverige och certifierade enligt EU-förordningen.

Se regel: 16.1.5

Hur kan jag förklara för min leverantör vilken dokumentation som jag behöver för att kunna KRAV-märka produkter?

Svar

Hur kan jag hitta certifieringsorgan som kan göra kontroll av tilläggskraven med hjälp av checklistor?

Svar
 • KRAV har avtal med certifieringsorgan för ekologisk produktion som kan utföra extrakontrollen av KRAVs tilläggskrav i de flesta länder.
 • Här finns en lista på dem.
 • Men även checklistor ifyllda av andra certifieringsorgan som är ackrediterade för kontroll av EU-ekologisk produktion är giltiga.
 • Verifieringen kan också göras av en person med revisorskompetens inom ekologisk produktion, eller socialt ansvar som du anlitar.

Se regel: 16.3.1

Hur kan jag visa att tilläggskraven är uppfyllda?

Svar

Se regel: 16.3.1 och 16.3.2

Kan min leverantör av införda eller importerade produkter bli KRAV-certifierad?

Svar
 • Din leverantör kan KRAV-certificera sitt företag för regelområdet "Import och införsel" och eventuellt även Livsmedelsförädling (processade produkter).
 • Då kontrolleras eventuella tilläggskrav hos leverantören, och du köper in en redan KRAV-certifierad produkt.
 • I det fallet ska leverantören även uppfylla kapitel 2, 3 och 20 i KRAVs regler.
 • Det innebär bl.a. att förtetaget ska kontrolleras av ett av de svenska KRAV-certifierade certifieringsorganen, rapportera produkterna i Mitt KRAV och betala licenskostnaden.

Vad gäller för import från USA?

Svar
 • För produkter som producerats i USA och är certifierade enligt NOP (National Organic Program ) finns specifika tilläggskrav som ska kontrolleras med hjälp av checklistor.

Se avsnitt: 16.10

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka ekologiskt odlad fisk eller alger?

Svar
 • För odlad fisk, skaldjur eller alger finns inga specifika tilläggskrav, utom att du ska kunna visa att odlingen inte påverkat naturliga system med högst skyddsvärde (HCV – High Conservation Value) negativt.
 • Varmvattenräkor, alltså storvuxna tropiska räkor, får dock inte KRAV-märkas.
 • Om odlingen sker i andra länder än EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav som innebär att det krävs dokumentation av bra arbetsvillkor antingen genom en certifiering för socialt ansvar som KRAV erkänner eller genom en extra kontroll med checklista.

Se regel: 16.9.1

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka en ekologisk animalieprodukt?

Svar
 • För alla animalier finns specifika tilläggskrav som ska uppfyllas.
 • Ta först reda på att de kan uppfyllas i den aktuella djurhållningen som du vill importera produkter från.
 • Om odlingen sker i andra länder än EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav som innebär att det krävs dokumentation av bra arbetsvillkor antingen genom en certifiering för socialt ansvar som KRAV erkänner eller genom en extra kontroll med checklista.

Se avsnitt 16.8 och regel 16.10.2

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka en ekologisk vegetabilie som odlats och förädlats i ett annat EU-land?

Svar
 • För alla produkter som är införda från andra EU-länder krävs att du har ett system för leverantörsbedömning som omfattar socialt ansvar. Det samma gäller vegetabilier från EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan.
 • För de flesta vegetabilier från dessa länder finns inga ytterligare tilläggskrav. Undantag är produkter odlade i växthus, groddar, svamp och vildväxande produktion som har specifika tilläggskrav.

Se regel: 16.5.1 och avsnitt 16.7

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka en ekologisk vegetabilie som odlats och förädlats i ett annat land, t.ex. Argentina?

Svar
 • Om odlingen sker i andra länder än EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav som innebär att det krävs dokumentation av bra arbetsvillkor. Detta kan visas antingen genom en certifiering för socialt ansvar som KRAV erkänner eller genom en extra kontroll med KRAVs checklistor.
 • Det är generella tilläggskrav som även gäller animaliska produkter från dessa länder.
 • För oljepalm, soja, sockerrör, kaffe, kakao och kokospalm finns dessutom ett tilläggskrav som säger att uppodling eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value) är inte tillåten.

Se regel 16.3.1 samt avsnitt 16.4 och 16.7

Vad krävs för att KRAV-märka en importerad eller införd sammansatt produkt?

Svar
 • Du ska försäkra dig om att tilläggskraven är verifierade och uppfyllda i primärproduktionen,
 • och i de led i kedjan där packning eller förädling sker, för var och en av de ingredienser som ingår samt för produkten som helhet.
 • Förädlade produkter får endast innehålla de tillsatser som finns i bilaga 2 i KRAVs regler.

Vem kontrollerar att tilläggskraven är uppfyllda?

Svar
 • Vid den årliga kontrollen kommer ditt certifieringsorgan att kontrollera att du har den dokumentation som krävs.
 • Du ska ha ett giltigt certifikat som visar att produkten är certifierad enligt EU:s förordning för ekologisk produktion
 • Du behöver dessutom visa att tilläggskraven för socialt ansvar uppfylls: 1. För produkter från EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan ska du visa att du har ett system för leverantörsgranskning som uppfyller KRAVs regler. 2. För produkter från övriga länder ska du ha dokumentation som visar att tilläggs kraven för socialt ansvar uppfylls, det kan vara ett certifikat eller en ifylld och signerad checklista.
 • Om det finns specifika tilläggskrav för just den aktuella produkten krävs dessutom dokumentation av dessa, antingen genom en ifylld och signerad checklista eller ett certifikat från en certifiering som KRAV erkänner.

Se regel: 16.3.1