Import och Införsel

FRÅGOR OCH SVAR

Hur gör jag om jag vill att produkten konsumentförpackas och märks av leverantören?

Svar
 • Om produkten ska märkas med KRAVs namn eller märke av ett företag som inte är KRAV-certifierat behöver du upprätta ett märkningsavtal med din leverantör.
 • Se Länk till märkningsavtal.

Se regel: 16.6.2

Hur gör jag om jag vill KRAV-märka en EU-ekologisk produkt från Sverige?

Svar
 • Det går inte KRAV-märka produkter som är producerade i Sverige och certifierade enligt EU-förordningen.

Se regel: 16.1.1

Hur kan jag förklara för min leverantör vilken dokumentation som jag behöver för att kunna KRAV-märka produkter?

Svar

Hur kan jag hitta certifieringsorgan som kan göra kontroll av tilläggskraven med hjälp av checklistor?

Svar
 • KRAV har avtal med certifieringsorgan för ekologisk produktion som kan utföra extrakontrollen av KRAVs tilläggskrav i de flesta länder.
 • Här finns en lista på dem.
 • Men även checklistor ifyllda av andra certifieringsorgan som är ackrediterade för kontroll av EU-ekologisk produktion är giltiga.
 • Verifieringen kan också göras av en person med revisorskompetens inom ekologisk produktion, eller socialt ansvar som du anlitar.

Se regel: 16.3.1

Hur kan jag visa att tilläggskraven är uppfyllda?

Svar

Se regel: 16.2 och 16.3

Kan min leverantör av införda eller importerade produkter bli KRAV-certifierad?

Svar
 • Din leverantör kan KRAV-certificera sitt företag för regelområdet "Import och införsel" och eventuellt även Livsmedelsförädling (processade produkter).
 • Då kontrolleras eventuella tilläggskrav hos leverantören, och du köper in en redan KRAV-certifierad produkt.
 • I det fallet ska leverantören även uppfylla kapitel 2, 3 och 20 i KRAVs regler.
 • Det innebär bl.a. att förtetaget ska kontrolleras av ett av de svenska KRAV-certifierade certifieringsorganen, rapportera produkterna i Mitt KRAV och betala licenskostnaden.

Vad gäller för import från USA?

Svar
 • För produkter som producerats i USA och är certifierade enligt NOP (National Organic Program ) finns specifika tilläggskrav som ska kontrolleras med hjälp av checklistor.

Se regel: 16.10

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka ekologiskt odlad fisk eller alger?

Svar
 • För odlad fisk, skaldjur eller alger finns inga specifika tilläggskrav, utom att du ska kunna visa att odlingen inte påverkat naturliga system med högst skyddsvärde (HCV – High Conservation Value) negativt.
 • Varmvattenräkor, alltså storvuxna tropiska räkor, får dock inte KRAV-märkas.
 • Om odlingen sker i andra länder än EU, EES-området, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav för socialt ansvar som ska uppfyllas.

Se regel: 16.9.1

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka en ekologisk animalieprodukt?

Svar
 • För alla animalier finns specifika tilläggskrav som ska uppfyllas.
 • Ta först reda på att de kan uppfyllas i den aktuella djurhållningen som du vill importera produkter från.
 • Om uppfödningen sker i andra länder än EU, EES-området, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav för socialt ansvar som ska uppfyllas.

Se regel: 16.2 och 16.3

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka en ekologisk vegetabilie som odlats och förädlats i ett annat EU-land?

Svar
 • För de flesta vegetabilier från andra EU-länder finns inga tilläggskrav, utan då räcker det med att visa dokumentation på produktens ursprung.
 • Det samma gäller vegetabilier från EES-området, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan.
 • Undantag är produkter odlade i växthus, groddar, svamp och vildväxande produktion som har specifika tilläggskrav.
 • Observera att det finns specifika tilläggskrav för produkter från USA, certifierade enligt NOP.

Se regel: 16.4.1

Vad krävs för att jag ska kunna KRAV-märka en ekologisk vegetabilie som odlats och förädlats i ett annat land, t.ex. Argentina?

Svar
 • Om den vegetabiliska produkten odlats eller förädlats i andra länder än EU, EES-området, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan finns tilläggskrav för socialt ansvar.
 • Det är generella tilläggskrav som även gäller animaliska produkter från dessa länder.
 • För oljepalm, soja, sockerrör, kaffe, kakao och kokospalm finns dessutom ett tilläggskrav som säger att uppodling eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value) är inte tillåten.

Se regel: 16.4.1 - 16.6.12, 16.7.4

Vad krävs för att KRAV-märka en importerad eller införd sammansatt produkt?

Svar
 • Du ska försäkra dig om att tilläggskraven är verifierade och uppfyllda i primärproduktionen,
 • och i de led i kedjan där packning eller förädling sker, för var och en av de ingredienser som ingår samt för produkten som helhet.
 • Förädlade produkter får endast innehålla de tillsatser som finns i bilaga 2 i KRAVs regler.

Vem verifierar att tilläggskraven är uppfyllda?

Svar
 • Genom giltig dokumentation som visar att tilläggskraven är uppfyllda, antingen genom certifikat från en av KRAV erkänd certifiering
 • eller en underskriven checklista som visar att kraven uppfyllda.
 • Vid den årliga kontrollen kommer ditt certifieringsorgan att kontrollera att du har den aktuella dokumentationen.

Se regel: 16.3.1