Registrera varumärkes­användning

Vill du på ett enkelt sätt inspirera och vägleda dina kunder att göra hållbara val? Genom att registrera dig för varumärkesanvändning kan du på ett smidigt sätt börja använda KRAV-märket för att lyfta fram ditt KRAV-märkta sortiment.

Registreringen för varumärkesanvändning är till för dig som vill använda KRAV-märket i anslutning till KRAV-märkta produkter som tagits ur sin förpackningDetta gäller endast om du säljer direkt till slutkonsument och om KRAV-märket används så att det är tydligt att det är en just en KRAV-märkt produkt som marknadsförs.

Varför en registrering för varumärkesanvändning?

Tidigare kunde endast den som var KRAV-certifierad använda sig av KRAVs namn eller märke i anslutning till produkter som tagits ur sin förpackning. Utan en certifiering fick man bara använda KRAV-märket i anslutning till färdigförpackade produkter 

För att underlätta att produkters KRAV-märkning når ut i försäljningsledet och ut till konsumenten så har KRAV nu tagit fram en registrering som gör det tillåtet att använda märket på ett sådant sätt som tidigare krävde en certifiering. Registreringen ersätter inte en KRAV-certifiering, men den möjliggör för fler att kunna lyfta sitt KRAV-märkta sortiment vid försäljning till konsument.  

Hur gör jag för att registrera mig?

Du registrerar dig enkelt genom att fylla i formuläret och godkänna att du följer de villkor som gäller för registreringen. Du kan göra en enskild registrering för en enhet, eller en gemensam registrering om du vill gå in med flera enheter på samma gång. Registreringen behöver förnyas årligen, det skickas ut en påminnelse från KRAV angående detta i god tid innan.

Vad kostar det att registrera sig för varumärkesanvändning?

Kostnaden för att registrera sig är 500 kr per enhet per år. Vid en gemensam registrering för fler än 10 enheter blir kostnaden 200 kr per enhet. Kostnaden täcker de stickprovskontroller som kommer att genomföras ute på de registrerade enheterna.  

Så får du använda KRAV-märket efter registrering

I manuella diskar får du använda KRAV-märket i anslutning till produkten.
KRAV-märket kan du använda på menyn bredvid den KRAV-märkta varan.

Villkor för varumärkesanvändning

Svar

VERSION 2 – DECEMBER 2021

I enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regelverk   Registrering för varumärkesanvändning är till för dig som vill använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Om du registrerar dig för varumärkesanvändning ska du uppfylla följande villkor för att erhålla rätten att använda KRAVs namn och märke i anslutning till oförpackade produkter:
  • Din verksamhet ska vara registrerad och godkänd som livsmedelsverksamhet.   
  • Du får bara använda KRAVs namn och märke för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Du ska kunna styrka det genom att visa följesedel, faktura eller annan dokumentation. 
  • När du använder KRAV-märket ska du följa riktlinjerna i KRAVs varumärkesmanual, som du hittar här.   
  • Du får endast rätten att använda KRAVs namn och märke för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter. För att kunna marknadsföra din verksamhet med KRAVs namn och märken behöver du en KRAV-certifiering enligt KRAVs regel 2.1.2, som du hittar här. 
  • Du ska följa marknadsföringslagen. Du får till exempel inte utforma marknadsföringen så att den på något sätt är otillbörlig, vilseledande eller så att den misskrediterar KRAV eller KRAVs varumärken.  
  • Du ska kunna redovisa att verksamheten vid den senaste offentliga livsmedelskontrollen inte hade några avvikelser gällande presentation av livsmedel som kan kopplas till KRAV eller KRAVs varumärke.   
  • Du ska kunna uppvisa rutin för särhållning av KRAV-märkta och icke KRAV-märkta produkter. Det ska vara tydligt att det endast är KRAV-märkta produkter som marknadsförs i anslutning till KRAV-märket.  
  • Om din verksamhet tidigare varit KRAV-certifierad men har blivit avstängd eller fått KRAV-certifikatet tillbakadraget har du inte, inom en treårs period, möjlighet att registerna dig för varumärkesanvändning i enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regler. 
  • Du får inte överlåta rätten att använda KRAVs namn och märke.  
  • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt upphöra med tillåtandet av ovan nämnda registrering.  
  • KRAV äger rätt att publicera uppgifter om verksamheten.   
  • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt genomföra eller uppdra åt annan att genomföra stickprovskontroll i den registrerade verksamheten för att kontrollera att användningen av KRAVs varumärke sker enligt avtal.  
  • Varje år låter KRAV ackrediterade certifieringsorgan genomföra ett antal stickprovskontroller. 
  • Om en organisation registrerar flera av sina underorganiserade enheter som varumärkesanvändare ska det tydligt framgå i separat lista vilka dessa enheter är. I listan, som ska registreras hos KRAV, ska det framgå namn och organisationsnummer samt adress till respektive registrerad underorganiserad enhet.  
  • Om verksamheten är registrad varumärkesanvändare under en central organisation ska enheten kunna uppvisa underlag att de är en registrerad enhet samt har en central rutin för hur KRAVs namn eller märke får användas.  
Om du inte uppfyller ovanstående avtalspunkter, och  inte kan korrigera  bristerna när du får kontroll eller bristerna på annat sätt påvisas, fårdu din rätt att använda KRAVs namn och märke tillbakadragen. Detta innebär att du inte längre får använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter. Först när bristerna har åtgärdats får du registrera dig för varumärkningsanvändning på nytt   Du ska betala en årlig avgift, enligt gällande prislista, till KRAV för registreringen av varumärkesanvändning, för varje registrerad verksamhet och enhet.  När du har undertecknat ”Registrering om varumärkesanvändning ” och skickat det till KRAV, så ingår du ett bindande avtal med KRAV ekonomisk förening om användningen av KRAVs namn och märke enligt vad som framgår ovan och i regel 20.4.2 i KRAVs regler.  

20.4.2 Registrering för varumärkesanvändning

Vid försäljning direkt till konsument får du använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade oförpackade produkter förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Om du säljer KRAV-märkta färdigförpackade produkter krävs dock ingen certifiering eller registrering, se regel 2.1.3. (K)     

Registrera varumärkesanvändning

 • Företagsuppgifter

 • Till denna e-post kommer den årliga påminnelsen om att uppdatera er registrering att gå.
 • Hur många enheter gäller det för?

  Här anger ni hur många enheter ni vill registrera. I det fall ni vill göra en gemensam registrering för era underorganiserade enheter, anger ni antalet samt bifogar en förteckning över alla enheterna.
 • Godkända filtyper: pdf, word, excel, xlsx, csv, Max filstorlek: 100 MB.

  Ladda upp förteckning över alla enheter. Företagsnamn, orgnr och adress ska finnas med för varje enhet.
 • Fakturauppgifter

 • Villkor för varumärkesregistrering


Tidigare villkorsversioner

Villkor varumärkesanvändning version 1

Svar

VERSION 1 – DECEMBER 2020

I enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regelverk   Registrering för varumärkesanvändning är till för den som vill använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Verksamheter som registrerar sig för varumärkesanvändning ska uppfylla följande villkor för att erhålla rätten att använda KRAVs namn och märke: 
 • Din verksamhet måste vara registrerad och godkänd som livsmedelsverksamhet.   
 • KRAVs namn och märke får endast användas för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Detta ska kunna styrkas genom uppvisande av följesedel, faktura eller annan dokumentation. 
 • Användandet av KRAV-märket måste följa riktlinjerna i KRAVs varumärkesmanual.   
 • Rätten att använda KRAVs namn och märke avser endast marknadsföring av KRAV-certifierade produkter. För att kunna marknadsföra din verksamhet med KRAVs namn och märken krävs en KRAV-certifiering i enlighet med KRAVs regler enligt avsnitt 2.1.2 i KRAVs regelbok.  
 • Du måste följa marknadsföringslagen. Du får till exempel inte utforma marknadsföringen så att den på något sätt är otillbörlig, vilseledande eller så att den misskrediterar KRAV eller KRAVs varumärken.  
 • Du ska kunna redovisa att verksamheten vid den senaste offentliga livsmedelskontrollen inte hade några avvikelser gällande presentation av livsmedel som kan kopplas till KRAVs varumärke.   
 • Du ska kunna uppvisa rutin för särhållning av KRAV-märkta och icke KRAV-märkta produkter. Det ska vara tydligt att det endast är KRAV-märkta produkter som marknadsförs i anslutning till KRAV-märket.  
 • Om din verksamhet tidigare varit KRAV-certifierad men har blivit avstängd eller fått KRAV-certifikatet tillbakadraget har du inte, inom en treårs period, möjlighet att registrera dig för varumärkesanvändning i enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regelverk. 
 • Du får inte överlåta rätten att använda KRAVs namn och märke.  
 • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt upphöra med tillåtandet av ovan nämnda registrering.  
 • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt genomföra stickprovskontroll i den registrerade verksamheten för att kontrollera att användningen av KRAVs varumärke sker enligt avtal.  
 • Om en organisation registrerar flera av sina underorganiserade enheter som varumärkesanvändare ska det tydligt framgå i separat lista vilka dessa enheter är. I listan, som ska registreras hos KRAV, ska det framgå namn och organisationsnummer samt adress till respektive registrerad underorganiserad enhet.  
 • Om verksamheten är registrad varumärkesanvändare under en central organisation ska enheten kunna uppvisa underlag att de är en registrerad enhet samt har en central rutin för hur KRAVs namn eller märke får användas.  
Den som inte uppfyller ovanstående avtalspunkter får omgående sin rätt att använda KRAVs namn och märke tillbakadragen. Detta innebär att du inte längre får använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter. Först när avvikelserna har åtgärdats får du registrera dig för varumärkningsanvändning på nytt. Att avvikelser är åtgärdade ska styrkas genom kontrollrapport från de certifieringsorgan som enligt KRAV har rätt att utföra kontroll av varumärkesanvändare. Eventuella avgifter för återkontroll betalas av verksamheten som står för registreringen.   Varje registrerad verksamhet och enhet ska betala en årlig avgift, enligt gällande prislista, till KRAV för användandet av KRAVs varumärke.  I och med insändandet av din undertecknade Registrering om varumärkesanvändning så ingår du ett bindande avtal med KRAV ekonomisk förening om användningen av KRAVs namn och märke i enighet med vad som framgår ovan och i regel 20.4.2 i KRAVs regelbok.  

20.4.2 Registrering för varumärkesanvändning

Vid försäljning direkt till konsument får du använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade oförpackade produkter förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Om du säljer KRAV-märkta färdigförpackade produkter krävs dock ingen certifiering eller registrering, se regel 2.1.3. (K)   

Öka försäljningen av KRAV-märkt - en guide

En guide om hur det går till

När du har registrerat dig för varumärkesanvändning får du använda KRAVs namn och märke intill KRAV-märkt sortiment av oförpackade produkter. Läs mer i pdf-filen.