Registrera varumärkes­användning

Vill du på ett enkelt sätt inspirera och vägleda dina kunder och gäster att göra hållbara val? Genom att registrera dig för varumärkesanvändning kan du på ett smidigt sätt börja använda KRAVs namn och märke för att lyfta fram ditt KRAV-märkta sortiment.

marke vid kott-1706273862

KRAV har gjort en regelförenkling avseende märkesanvändning. Från att verksamheter tidigare behövde en KRAV-certifiering för att kunna använda KRAVs namn och märke vid slutkonsumtionstillfället är det nu möjligt för verksamheter att registrera sig för varumärkesanvändning. Det gäller främst butiker och restauranger som vill använda KRAVs namn och märke i anslutning till oförpackade och omärkta råvaror och produkter.

Varför en registrering för varumärkesanvändning?

För att möjliggöra för fler att kunna lyfta sitt KRAV-märkta sortiment har KRAV tagit fram modellen registrering för varumärkesanvändning.  Det innebär att registrerade verksamheter får använda KRAVs namn och märke i samband med försäljning av oförpackade och omärkta KRAV-certifierade råvaror och produkter, något som tidigare krävde en KRAV-certifiering.

Registreringen gäller endast dem som säljer direkt till slutkonsument eller vid slutkonsumtionstillfället, exempelvis en butik som säljer varor i lösvikt eller en restaurang som vill märka ut KRAV-certifierade råvaror på menyn eller vid självserveringen. E-handel omfattas inte av detta och för att få använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade produkter vid  e-handelsförsäljning ska verksamheten vara KRAV-certifierad.

Hur gör jag för att registrera mig?

Du registrerar dig enkelt genom att fylla i formuläret och godkänna att du följer de villkor som gäller för registreringen. Du kan göra en enskild registrering för en enhet, eller en gemensam registrering om du vill gå in med flera enheter på samma gång. Registreringen gäller i ett år från registreringsdatum, och du ansvarar själv för att göra en ny registrering. Du får en påminnelse från KRAV när det börjar närma sig förnyelse av registreringen. 

Vad kostar det?

Registreringen för varumärkesanvändning är kostnadsfri.

Så får du använda KRAV-märket efter registrering

I manuella diskar får du använda KRAV-märket i anslutning till produkten.
KRAV-märket kan du använda på menyn bredvid den KRAV-märkta varan.

Villkor varumärkesanvändning

Svar

VERSION 3 – MAJ 2023

I enlighet med reglerna 20.4.2 – 20.4.4 i KRAVs regelverk  Registrering för varumärkesanvändning är till för dig som vill använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av omärkta och oförpackade KRAV-certifierade produkter vid direkt försäljning till slutkonsument eller vid slutkonsumtionstillfället. Om du registrerar dig för varumärkesanvändning ska du uppfylla följande villkor för att erhålla rätten att använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade produkter: 
 • Din verksamhet ska vara registrerad och godkänd som livsmedelsverksamhet.   
 • Du får bara använda KRAVs namn och märke för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Du ska kunna styrka det genom att visa följesedel, faktura eller annan dokumentation. 
 • När du använder KRAV-märket ska du följa riktlinjerna i KRAVs varumärkesmanual, som du hittar här.   
 • Du får endast rätten att använda KRAVs namn och märke för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter. För att kunna marknadsföra din verksamhet med KRAVs namn och märken behöver du en KRAV-certifiering enligt KRAVs regel 2.1.2, som du hittar här 
 • Du ska följa marknadsföringslagen. Du får till exempel inte utforma marknadsföringen så att den på något sätt är otillbörlig, vilseledande eller så att den misskrediterar KRAV eller KRAVs varumärken.  
 • Du ska kunna redovisa att verksamheten vid den senaste offentliga livsmedelskontrollen inte hade några avvikelser gällande presentation av livsmedel som kan kopplas till KRAV eller KRAVs varumärke.   
 • Du ska kunna uppvisa rutin för särhållning av KRAV-certifierade och icke KRAV-certifierade produkter. Det ska vara tydligt att det endast är KRAV-certifierade produkter som marknadsförs i anslutning till KRAVs namn och märke.  
 • Om din verksamhet tidigare varit KRAV-certifierad men har blivit avstängd eller fått KRAV-certifikatet tillbakadraget har du inte, inom en treårs period, möjlighet att registerna dig för varumärkesanvändning i enlighet med reglerna 20.4.2-20.4.4 i KRAVs regler. 
 • Du får inte överlåta rätten att använda KRAVs namn och märke.  
 • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt upphöra med tillåtandet av ovan nämnda registrering.  
 • KRAV äger rätt att publicera uppgifter om verksamheten.   
 • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt genomföra eller uppdra åt annan att genomföra stickprovskontroll i den registrerade verksamheten för att kontrollera att användningen av KRAVs namn och märke sker enligt avtal.  
 • Varje år låter KRAV ackrediterade certifieringsorgan genomföra stickprovskontroller på ett antal av de registrerade enheterna. Kontrollen är kostnadsfri för de registrerade enheterna.  
 • Om en organisation registrerar flera av sina underorganiserade enheter som varumärkesanvändare ska det tydligt framgå i separat lista vilka dessa enheter är. I listan, som ska registreras hos KRAV, ska det framgå namn och organisationsnummer samt adress till respektive registrerad underorganiserad enhet.  
 • Om verksamheten är registrad varumärkesanvändare under en central organisation ska enheten kunna uppvisa underlag att de är en registrerad enhet samt har en central rutin för hur KRAVs namn eller märke får användas.  
Om du inte uppfyller ovanstående avtalspunkter, och inte kan korrigera bristerna när du får kontroll eller när bristerna på annat sätt påvisas, får du din rätt att använda KRAVs namn och märke tillbakadragen. Detta innebär att du inte längre får använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av omärkta och oförpackade KRAV-certifierade produkter. Först när bristerna har åtgärdats får du registrera dig för varumärkningsanvändning på nytt.   Att registrera sig för varumärkesanvändning är kostnadsfritt.   När du har undertecknat ”Registrering om varumärkesanvändning” och skickat det till KRAV, så ingår du ett bindande avtal med KRAV ekonomisk förening om användningen av KRAVs namn och märke enligt vad som framgår ovan och i reglerna 20.4.2 – 20.4.4:   20.4.2 Registrering för varumärkesanvändning  Du får använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade KRAV-certifierade produkter vid direkt försäljning till slutkonsument eller vid slutkonsumtionstillfället förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Om du endast säljer KRAV-märkta färdigförpackade och märkta, inklusive styckemärkta, KRAV-certifierade produkter krävs dock ingen certifiering eller registrering, se regel 2.1.3. (K)  Registrering av varumärkesanvändning omfattar inte distanshandel. För att använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade produkter vid distanshandel ska du vara KRAV-certifierad.  20.4.3 Varumärkesanvändning på menyn  Du får använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade råvaror och produkter på menyn om du uppfyller reglerna i 20.4.2.  Du får inte använda KRAVs märke i menyn så att det kan tolkas som att en hel maträtt är KRAV-märkt. Om du vill KRAV-märka maträtter, liksom andra sammansatta livsmedel, ska din verksamhet följa reglerna i och vara certifierad enligt kapitel 9, Livsmedelsförädling, och maträtten ska vara registrerad som en produkt. (K)  20.4.4 Varumärkesanvändning vid självservering  Du får använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade råvaror och produkter vid självservering om du uppfyller reglerna i 20.4.2. Det gäller både produkter som exponeras i sin förpackning och produkter som är tagna ur sin förpackning.  Du får inte använda KRAVs märke så att det kan tolkas som att en hel maträtt eller produkt som du tillagat är KRAV-märkt. Om du vill KRAV-märka maträtter, liksom andra sammansatta livsmedel, ska din verksamhet följa reglerna i och vara certifierad enligt kapitel 9, Livsmedelsförädling, och maträtten ska vara registrerad som en produkt. (K) 

Registrera varumärkesanvändning

 • Företagsuppgifter • Adressuppgifter

 • Till denna e-post kommer den årliga påminnelsen om att uppdatera er registrering att gå.
 • Hur många enheter gäller det för?

  Här anger ni hur många enheter ni vill registrera. I det fall ni vill göra en gemensam registrering för era underorganiserade enheter, anger ni antalet samt bifogar en förteckning över alla enheterna.
 • Godkända filtyper: pdf, word, excel, xlsx, csv, Max filstorlek: 100 MB.

  Ladda upp förteckning över alla enheter. Företagsnamn, orgnr och adress ska finnas med för varje enhet.
 • Villkor för varumärkesregistrering


Tidigare villkorsversioner

Villkor varumärkesanvändning version 2

Svar

VERSION 2 – DECEMBER 2021

I enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regelverk     Registrering för varumärkesanvändning är till för dig som vill använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Om du registrerar dig för varumärkesanvändning ska du uppfylla följande villkor för att erhålla rätten att använda KRAVs namn och märke i anslutning till oförpackade produkter:
  • Din verksamhet ska vara registrerad och godkänd som livsmedelsverksamhet.   
  • Du får bara använda KRAVs namn och märke för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Du ska kunna styrka det genom att visa följesedel, faktura eller annan dokumentation. 
  • När du använder KRAV-märket ska du följa riktlinjerna i KRAVs varumärkesmanual, som du hittar här.   
  • Du får endast rätten att använda KRAVs namn och märke för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter. För att kunna marknadsföra din verksamhet med KRAVs namn och märken behöver du en KRAV-certifiering enligt KRAVs regel 2.1.2, som du hittar här. 
  • Du ska följa marknadsföringslagen. Du får till exempel inte utforma marknadsföringen så att den på något sätt är otillbörlig, vilseledande eller så att den misskrediterar KRAV eller KRAVs varumärken.  
  • Du ska kunna redovisa att verksamheten vid den senaste offentliga livsmedelskontrollen inte hade några avvikelser gällande presentation av livsmedel som kan kopplas till KRAV eller KRAVs varumärke.   
  • Du ska kunna uppvisa rutin för särhållning av KRAV-märkta och icke KRAV-märkta produkter. Det ska vara tydligt att det endast är KRAV-märkta produkter som marknadsförs i anslutning till KRAV-märket.  
  • Om din verksamhet tidigare varit KRAV-certifierad men har blivit avstängd eller fått KRAV-certifikatet tillbakadraget har du inte, inom en treårs period, möjlighet att registerna dig för varumärkesanvändning i enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regler. 
  • Du får inte överlåta rätten att använda KRAVs namn och märke.  
  • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt upphöra med tillåtandet av ovan nämnda registrering.  
  • KRAV äger rätt att publicera uppgifter om verksamheten.   
  • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt genomföra eller uppdra åt annan att genomföra stickprovskontroll i den registrerade verksamheten för att kontrollera att användningen av KRAVs varumärke sker enligt avtal.  
  • Varje år låter KRAV ackrediterade certifieringsorgan genomföra ett antal stickprovskontroller. 
  • Om en organisation registrerar flera av sina underorganiserade enheter som varumärkesanvändare ska det tydligt framgå i separat lista vilka dessa enheter är. I listan, som ska registreras hos KRAV, ska det framgå namn och organisationsnummer samt adress till respektive registrerad underorganiserad enhet.  
  • Om verksamheten är registrad varumärkesanvändare under en central organisation ska enheten kunna uppvisa underlag att de är en registrerad enhet samt har en central rutin för hur KRAVs namn eller märke får användas.  
Om du inte uppfyller ovanstående avtalspunkter, och  inte kan korrigera  bristerna när du får kontroll eller bristerna på annat sätt påvisas, fårdu din rätt att använda KRAVs namn och märke tillbakadragen. Detta innebär att du inte längre får använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter. Först när bristerna har åtgärdats får du registrera dig för varumärkningsanvändning på nytt   Du ska betala en årlig avgift, enligt gällande prislista, till KRAV för registreringen av varumärkesanvändning, för varje registrerad verksamhet och enhet.  När du har undertecknat ”Registrering om varumärkesanvändning ” och skickat det till KRAV, så ingår du ett bindande avtal med KRAV ekonomisk förening om användningen av KRAVs namn och märke enligt vad som framgår ovan och i regel 20.4.2 i KRAVs regler.  

20.4.2 Registrering för varumärkesanvändning

Vid försäljning direkt till konsument får du använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade oförpackade produkter förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Om du säljer KRAV-märkta färdigförpackade produkter krävs dock ingen certifiering eller registrering, se regel 2.1.3. (K)     

Villkor varumärkesanvändning version 1

Svar

VERSION 1 – DECEMBER 2020

I enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regelverk   Registrering för varumärkesanvändning är till för den som vill använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Verksamheter som registrerar sig för varumärkesanvändning ska uppfylla följande villkor för att erhålla rätten att använda KRAVs namn och märke:
 • Din verksamhet måste vara registrerad och godkänd som livsmedelsverksamhet.
 • KRAVs namn och märke får endast användas för att marknadsföra KRAV-certifierade produkter vid försäljning direkt till konsument. Detta ska kunna styrkas genom uppvisande av följesedel, faktura eller annan dokumentation. 
 • Användandet av KRAV-märket måste följa riktlinjerna i KRAVs varumärkesmanual.   
 • Rätten att använda KRAVs namn och märke avser endast marknadsföring av KRAV-certifierade produkter. För att kunna marknadsföra din verksamhet med KRAVs namn och märken krävs en KRAV-certifiering i enlighet med KRAVs regler enligt avsnitt 2.1.2 i KRAVs regelbok.  
 • Du måste följa marknadsföringslagen. Du får till exempel inte utforma marknadsföringen så att den på något sätt är otillbörlig, vilseledande eller så att den misskrediterar KRAV eller KRAVs varumärken.  
 • Du ska kunna redovisa att verksamheten vid den senaste offentliga livsmedelskontrollen inte hade några avvikelser gällande presentation av livsmedel som kan kopplas till KRAVs varumärke.   
 • Du ska kunna uppvisa rutin för särhållning av KRAV-märkta och icke KRAV-märkta produkter. Det ska vara tydligt att det endast är KRAV-märkta produkter som marknadsförs i anslutning till KRAV-märket.  
 • Om din verksamhet tidigare varit KRAV-certifierad men har blivit avstängd eller fått KRAV-certifikatet tillbakadraget har du inte, inom en treårs period, möjlighet att registrera dig för varumärkesanvändning i enlighet med regel 20.4.2 i KRAVs regelverk. 
 • Du får inte överlåta rätten att använda KRAVs namn och märke.  
 • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt upphöra med tillåtandet av ovan nämnda registrering.  
 • KRAV äger rätt att vid var tidpunkt genomföra stickprovskontroll i den registrerade verksamheten för att kontrollera att användningen av KRAVs varumärke sker enligt avtal.  
 • Om en organisation registrerar flera av sina underorganiserade enheter som varumärkesanvändare ska det tydligt framgå i separat lista vilka dessa enheter är. I listan, som ska registreras hos KRAV, ska det framgå namn och organisationsnummer samt adress till respektive registrerad underorganiserad enhet.  
 • Om verksamheten är registrad varumärkesanvändare under en central organisation ska enheten kunna uppvisa underlag att de är en registrerad enhet samt har en central rutin för hur KRAVs namn eller märke får användas.  
Den som inte uppfyller ovanstående avtalspunkter får omgående sin rätt att använda KRAVs namn och märke tillbakadragen. Detta innebär att du inte längre får använda KRAVs namn och märke vid marknadsföring av oförpackade KRAV-certifierade produkter. Först när avvikelserna har åtgärdats får du registrera dig för varumärkningsanvändning på nytt. Att avvikelser är åtgärdade ska styrkas genom kontrollrapport från de certifieringsorgan som enligt KRAV har rätt att utföra kontroll av varumärkesanvändare. Eventuella avgifter för återkontroll betalas av verksamheten som står för registreringen.   Varje registrerad verksamhet och enhet ska betala en årlig avgift, enligt gällande prislista, till KRAV för användandet av KRAVs varumärke.  I och med insändandet av din undertecknade Registrering om varumärkesanvändning så ingår du ett bindande avtal med KRAV ekonomisk förening om användningen av KRAVs namn och märke i enighet med vad som framgår ovan och i regel 20.4.2 i KRAVs regelbok.  

20.4.2 Registrering för varumärkesanvändning

Vid försäljning direkt till konsument får du använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-certifierade oförpackade produkter förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Om du säljer KRAV-märkta färdigförpackade produkter krävs dock ingen certifiering eller registrering, se regel 2.1.3. (K)   

Öka försäljningen av KRAV-märkt - en guide

En guide om hur det går till

När du har registrerat dig för varumärkesanvändning får du använda KRAVs namn och märke intill KRAV-märkt sortiment av oförpackade produkter. Läs mer i pdf-filen.