Debatt

KRAV driver utveckling för modern ekologisk produktion

31 maj, 2019

hero_handtomat

Vi på KRAV delar SLU-forskarnas uppfattning och oro för den ekologiska växthusodlingens framtid i Sverige, som framförs i en debattartikel om ekologisk odling i SvD den 30 maj. Forskarnas förslag om ett nytt koncept ”Eko 4.0” utifrån vetenskap och fakta, går också i linje med KRAVs arbete med att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel.

Oron gäller främst att den nya EU-förordningen som börjar gälla år 2021 innebär en skärpning genom att ekologisk odling i växthus måste ske direkt i mark när det gäller till exempel gurka och tomat. Undantag gäller för växthusodlade örter som säljs i kruka till konsument, som fortsatt får lov att produceras ekologiskt. KRAV har drivit frågan om att svenska växthusodlare av bland annat ekologisk tomat och gurka, även fortsättningsvis borde få produceras i så kallade avgränsade bäddar.

KRAV, som kan gå längre än EU-förordningen, stödjer forskarnas upprop för ett nytt koncept som utifrån vetenskap och fakta kan resultera i bättre avkastning per arealenhet i ekologiska odlingar. Deras Eko 4.0 är i linje med KRAVs syn på hållbar livsmedelsproduktion, där följande områden beaktas:

  • ingen användning av naturfrämmande bekämpningsmedel
  • god djurvälfärd, med utevistelse för alla djurslag och hög andel grovfoder
  • bevarande av biologisk mångfald
  • resurseffektivitet i alla led
  • effektiv färskvattenanvändning
  • kretslopp av näringsämnen i stor omfattning
  • begränsad klimatpåverkan
  • ta grundläggande socialt ansvar

Enligt regeringens handlingsplan, kopplad till den nationella livsmedelsstrategin, ska 30 procent av Sveriges produktionsareal och 60 procent av livsmedelskonsumtionen i offentlig verksamhet vara ekologisk år 2030. KRAV anser att det är mycket positivt att det finns en politisk vilja att driva utvecklingen av ekologisk produktion och konsumtion. Men i den handlingsplan som regeringen nu har på sitt bord, och som ska säkerställa att livsmedelsstrategins mål uppnås, saknas ekologiskt helt som en viktig komponent.

KRAV uppmanar därför regeringen att säkerställa att ekologiskt är en del av den slutliga handlingsplanen, då just denna etablerade och väl kontrollerade produktionsform på så många sätt kan bidra till att uppfylla flera av livsmedelsstrategins övergripande mål.

Dela sidan