Får- och lammkött

KRAV-certifierad lammproduktion har flera fördelar. Djurens betande håller landskapet öppet och bidrar till stor biologisk mångfald.

hero_ekokockensschysstalammstek

I KRAV-märkt lammproduktion står framför allt djurens välfärd i centrum. Det förstärkta friskvårdsarbetet är bra för djuren, men också för klimatet eftersom friska djur producerar mer per insatt energi och utsläppta växthusgaser.

Bra saker med KRAV-märkt får- och lammkött

  • Djuren får beta så mycket de vill under säsong.
  • Djuren ska kunna gå ut under en stor del av året, men de kan hållas inne på vintern om de har extra stora ytor och en ljus och luftig miljö.
  • De äter KRAV-märkt foder som är producerat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Minst 75 procent odlas på gården.
  • Maximalt 30 procent kraftfoder ges till slakt- och ungdjur.
  • Förebyggande behandling med till exempel avmaskningsmedel får inte förekomma och en plan med fokus på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete inklusive smittskydd ska finnas.
  • Det finns särskilda regler för hantering av levande djur i samband med slakt.
  • Lamning ska kunna ske avskilt.
  • Djuren ska ha tillgång till rastgård vintertid, med undantag om stallet uppfyller särskilda regler om större storlek och mer insläpp av ljus och frisk luft än minimikraven anger.

Mer om KRAV-märkt kött