Forskningsrön

Sländor drabbas av bekämpningsmedel

14 aug, 2013

hero_slanda

Kemiska bekämpningsmedel som används i jordbruket påverkar sländor även vid nivåer som av myndigheterna anses säkra.

Vid vattendrag i områden där kemiska bekämpningsmedel används i jordbruket finns det betydligt färre arter av sländor och andra ryggradslösa djur. Det visar en studie som gjorts i 63 vattendrag i Tyskland, Frankrike och Australien. Mångfalden minskade även vid koncentrationer som enligt lagstiftningen anses vara tillräckligt låga för att skydda naturen. Undersökningen tar inte upp på vilket sätt de kemiska bekämpningsmedlen orsakar minskningen.

Källa:

Dela sidan