Kött och fågel

KRAV-märkt kött kommer från svenska ekologiska djur som har fötts upp med extra höga krav på djurvälfärd, och är det mest hållbara kött du kan välja.

På en KRAV-certifierad gård är djuren viktiga. KRAV-bonden använder inte importerad konstgödsel tillverkad med fossil energi. En stor del av fodret odlas på den egna gården och KRAV-bonden sprider djurens gödsel tillbaka till åkern vilket ger den näring. I sådan jord kan även vegetariska KRAV-ekologiska råvaror odlas.

Djurens gödsel kan tillsammans med slaktrester också användas som energirikt substrat i biogasanläggningar. Biogasen som framställs där kan ersätta fossila bränslen i traktorer, bilar och bussar, och rötresterna blir utmärkt gödsel till åkern.

I många länder ges djuren antibiotika och andra mediciner i fodret i förebyggande syfte för att förhindra sjukdomar, och tillväxthormoner för att de ska växa snabbt. I USA doppas slaktad kyckling i klor, för att motverka salmonellasmitta. Sådant förekommer inte i Sverige. KRAV-märkt kyckling och andra djur behandlas i stället på andra sjukdomsförebyggande sätt, till exempel genom att de får vara ute ofta. De flesta djur hos en KRAV-bonde har också mer utrymme, vilket gör att smitta inte sprids lika lätt.

Bra saker med KRAV-märkt kött och fågel

  • KRAV-märkta nötdjur (mjölk- och köttdjur) har ätit 100 procent KRAV-märkt foder, odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Andra djurslag (även kyckling) äter huvudsakligen KRAV-märkt foder. Alla KRAV-märkta djur är uppfödda med foder utan GMO.
  • Alla djur får vara ute så mycket som möjligt, även när det inte är betesperiod, för att det är naturligt för dem och gör dem friska och starka.
  • Alla djurslag får vara ute och beta under sommaren. Det ger både foder och naturlig sysselsättning. KRAV-märkta mjölkkor betar mer än andra.
  • Forskning har visat att kor som slaktas direkt efter att de har gått på bete, ger ett nötkött med nyttigare fettsammansättning, mer omega 3-fettsyror
  • Bete kan öka köttets E-vitaminhalt
  • Djuren får medicin direkt om de blir sjuka och behöver det, men aldrig i förebyggande syfte.

Läs mer om KRAV-märkt kött