Kött och fågel

KRAV-märkt kött kommer från svenska ekologiska djur som har fötts upp med extra höga krav på djurvälfärd, och är det mest hållbara kött du kan välja.

hero_helkyckling

På en KRAV-certifierad gård är djuren viktiga. KRAV-bonden använder inte importerad konstgödsel tillverkad med fossil energi. En stor del av fodret odlas på den egna gården och KRAV-bonden sprider djurens gödsel tillbaka till åkern vilket ger den näring. I sådan jord kan även vegetariska KRAV-ekologiska råvaror odlas.

Djurens gödsel kan tillsammans med slaktrester också användas som energirikt substrat i biogasanläggningar. Biogasen som framställs där kan ersätta fossila bränslen i traktorer, bilar och bussar, och rötresterna blir utmärkt gödsel till åkern.

I många länder ges djuren antibiotika och andra mediciner i fodret i förebyggande syfte för att förhindra sjukdomar, och tillväxthormoner för att de ska växa snabbt. I USA doppas slaktad kyckling i klor, för att motverka salmonellasmitta. Sådant förekommer inte i Sverige. KRAV-märkt kyckling och andra djur behandlas i stället på andra sjukdomsförebyggande sätt, till exempel genom att de får vara ute ofta. De flesta djur hos en KRAV-bonde har också mer utrymme, vilket gör att smitta inte sprids lika lätt.

Bra saker med KRAV-märkt kött och fågel

Läs mer om KRAV-märkt kött