Nyheter

Fem regelförslag ute på remiss

5 apr, 2022

hero_kor_hage

Nu remitterar KRAV ändringar i fem regler som behöver förändras till 2023.

Vi vill gärna ha dina synpunkter, senast 29 april, på förslagen till ändringar som berör följande områden:

  • Tillåtelse att använda några biostimulanter och jordförbättringsmedel
  • Utevistelse för nötkreatur
  • Rastgård till tjurar och ungtjurar anmälda till slakt
  • Tilläggskrav vid import och införsel av julgranar
  • Tilläggskrav vid import och införsel av vattenbruksprodukter

Passa på att vara med och tycka till om KRAVs regler. Tiden för att svara på remissen har gått ut. När vi har aktuella remisser publicerar vi dem på den här sidan.

Dela sidan