Organisationen KRAV

KRAV är en relativt liten organisation i förhållande till omfattningen av KRAV-certifierade företag och KRAV-märkta varor. Organisationen är idéstyrd, och har hängivna medarbetare och engagerade ägare. Förutom den centrala regelsamlingen finns också ett antal styrdokument som reglerar verksamheten i organisationen.

hero_rodbeta

Medarbetare

Bland KRAVs medarbetare finns agronomer, kostvetare, ekonomer, systemutvecklare och kommunikatörer som alla tillsammans driver utvecklingen av ekologisk och hållbar livsmedelsproduktion.

Styrelse och valberedning

KRAVs styrelse består av ordförande, sju ledamöter, två personalrepresentanter och en personalsuppleant. Ordförande och ledamöter utses på KRAVs årliga stämma. De ska tillsammans ha en bred kompetens inom livsmedelsområdet.

Medlemmar

KRAV ägs av sina medlemmar, som kommer från organisationer och företag inom livsmedelsbranschen. Man ansöker om medlemskap i KRAV, och styrelsen prövar ansökningarna. Medlemmarna kallas varje vår till årsmöte eller stämma.

Regelkommitté

Regelkommittén ansvarar för KRAVs regelöversyner inför styrelsens slutliga regelbeslut. Kommitténs medlemmar tillför bred extern kunskap om bland annat ekologisk produktion, och utses av styrelsen för en period på två år.

Stadgar

I KRAVs stadgar anges ramarna för den verksamhet som KRAV ska bedriva. Det gäller sådant som ändamålet med föreningens verksamhet, hantering av ekonomiska frågor, regler för medlemskap och om KRAVs beslutsprocess.

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicyn är ett styrande dokument till stöd för KRAVs ledning och medarbetare. Den är ett komplement till KRAVs stadgar och fastställs av KRAVs styrelse. Vd ansvarar för att policyn tillämpas i den dagliga verksamheten.

Årsredovisningar

Läs KRAVs senaste årsredovisningar.

Lediga jobb

På KRAV arbetar vi mot ett gemensamt mål: ekologisk och hållbar livsmedelsproduktion. Vi har olika specialiteter och skiftande bakgrunder, men samverkar och tar hjälp av varandra för att lösa uppgifter. Ibland dyker det upp ett ledigt jobb hos oss. Om du tror att det kan passa dig – sök här!