Reportage

”KRAV på utevistelse och bete är viktigt för mig”

21 dec, 2021

edsbergsgard1

Bengt Edsgård driver tillsammans med sin bror ett KRAV-certifierat lantbruk med grisar och växtodling. Varje år föds det upp omkring 3600 grisar på gården utanför Karlstad. Bengt är även ordförande för Ekologiska Lantbrukarna i Värmland.

Varför har du KRAV-certifierat din gård?

Krav på utevistelse och bete för grisarna är viktigt för mig och en anledning till att jag valt att hålla på med KRAV-märkt produktion. Handeln kräver också att man har en KRAV-märkning, åtminstone när det gäller färskt kött. Marknaden för EU-ekologiskt griskött är inte lika stor i Sverige som för KRAV-märkt.

Varför är det viktigt att grisarna får vara ute och böka och beta?

De mår bra av det. Det märks hur roligt de har och att de trivs med livet. De hoppar och skuttar och är väldigt aktiva.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att vara lantbrukare är väldigt varierande, man jobbar mycket utomhus och alla dagar är olika. Det är hela tiden problem som ska lösas. Det är roligare att jobba på en gård med djur jämfört med en gård med bara växtodling, där händer det inte lika mycket. På en djurgård blir det dessutom ett kretslopp med naturlig gödsel som går tillbaka till odlingen.

Bengt Edsgård trivs bra med att jobba på en gård med djur.
Vad ser du för möjligheter och utmaningar inför framtiden?

En utmaning är att konsumtionen av kött verkar minska vilket beror på klimatdebatten och att kött fått en negativ stämpel, men det är egentligen fel. Man försöker lösa miljöproblemen genom att sluta äta kött och i stället ska vi äta vegetariskt ”kött” producerat i en fabrik. Det har lobbats väldigt mycket för att lantbruket är en miljöbov fast vi är den mest naturliga produktionen som finns. Det är mycket ekonomiska intressen som ligger bakom att viss mat svartmålas. Det enda som är säkert är att vi behöver mat varje dag.

En möjlighet för framtiden är att det forskas på att ta fram inhemskt protein till djuren baserat på vallodling så att man slipper importera proteinfoder. Genom att förädla gräs och klöver så att det blir mer proteinrikt kan vi säkra tillgång på svenskt proteinfoder för hela året. Svenskodlade ärtor och åkerbönor räcker inte som det ser ut idag.

Förhoppningsvis kommer efterfrågan att vända så att konsumenterna återigen börjar välja ekologiska och KRAV-märkta varor i butikshyllorna.

Har du några råd till lantbrukare som vill ställa om sin grisproduktion till KRAV?

Det är bra att tänka på att produktionen ska vara så lättarbetad som möjligt för att undvika att det blir mycket fysiskt tunga jobb. Exempelvis kan man bygga stora portar till stallarna så att det är lätt att med traktor köra in stora mängder halm.

Eftersom grisarna är i stora grupper är det viktigt att kunna hantera dem enkelt. Vi har byggt upp små avdelningar med hjälp av grindar för att kunna dela upp djuren i mindre grupper.

Dela sidan