Organic Sweden: 35 aktörer vill se ökad ekologisk försäljning

Uppdaterad 2014-02-20

35 svenska företag och organisationer från hela livsmedelskedjan tog den 16 januari initiativ till Organic Sweden, ett nytt nätverk för att öka den ekologiska försäljningen.

Nätverket vill driva på försäljning av ekologiska livsmedel och omläggning till ekologisk produktion och är en ny svensk kraftsamling för ekologiskt.
En stadigt ökande medvetenhet om den ekologiska produktionens fördelar – inga bekämpningsmedel, högre djurvälfärd, bättre för miljön och landsbygden – gör att efterfrågan på ekologiska livsmedel ökar. Ändå är bara 4 % av den totala konsumtionen ekologisk och hälften av de ekologiska livsmedel som köps är importerade. Detta vill nätverket ändra på!

Med förstärkt samarbete mellan marknadens aktörer och tydlig information till konsumenten vill Organic Sweden stimulera en kraftig ökning av försäljningen av ekologiskt, framför allt från svenska producenter. Detta ska ske genom strategiska insatser, försäljningskampanjer, mässor samt kommunikation om ekologiska livsmedel. Svenska ekologiska livsmedel har ett gott rykte internationellt och Organic Sweden ser därför stora möjligheter för en ökad export som kan lyfta hela ekomarknaden.

Målsättningen som Organic Sweden arbetar med är att Sverige ska konsumera 20 % ekologiskt och ha en export på minst minst 20 miljarder kronor år 2020.
Organic Sweden inspireras av Organic Denmark som bildades av danska bönder och företag med hjälp av den danska staten och sedan dess varit en oavbruten framgång. Idag äter danskarna mer och mer ekologisk mat ‐ dubbelt så mycket som oss svenskar.

För att maximera den samlade kompetensen kommer Organic Sweden formulera en konkret handlingsplan under två workshops i mars 2014. Alla intressenter som vill vara med och bygga ett starkare ekologiskt Sverige är välkomna.

Presskontakt

  • Johan Ununger, Saltå Kvarn, 070-830 61 21
  • Lars Nellmer, KRAV, 018-17 45 01
  • Maria Dirke, Ekologiska Lantbrukarna, 070-999 91 60
  • Mikael Robertsson, Microb Consulting, 070-643 18 59
  • Anders Heimer, Ekologiskt Forum, 070-528 89 27
  • Inger Källander, Ekologiskt Forum, 070-633 64 69
Senast uppdaterad: 2017-11-30