Ekologisk odling – vägen till bättre hälsa

Mamma med barn

I en debattartikel i Svenska Dagbladet igår konstaterar fyra forskare att ekologisk odling är vägen till svält eftersom de anser att skördarna är så mycket lägre. Vi menar att ekologisk odling är en väg för bättre hälsa hos både människor, djur och natur. Här förklarar vi varför samt bemöter kritiken.

Kritik 1: Konsumenterna får varken bättre livsmedel eller en bättre miljö om de köper ekologiskt odlad mat.

Svar: I debattartikeln hävdar forskarna att de lägre ekologiska skördarna innebär minskad effektivitet och därför är sämre för miljön. Vad de inte nämner är att de högre skördarna sker på bekostnad av framtida generationers tillgång till rent vatten och bördiga jordar. Effekterna av det oekologiska lantbrukets användning av kemiska bekämpningsmedel nämns inte i debattartikeln. Det är extra intressant då vi vet att en av de största miljövinsterna med ekologisk odling är att ekobönderna i Sverige och världen inte bidrar till att förorena våra jordar och vattendrag med rester av kemiska bekämpningsmedel. I Danmark är till exempel grundvattnet så förorenat av det oekologiska lantbruket att politiker satt målsättningar om att allt större del av åker-arealen ska brukas ekologiskt för att råda bot.

Hänvisningar:

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/kampanjmaterial/Ekologiskt_i_Danmark_och%20Sverige.pdf
Läs mer: http://www.krav.se/darfor-ar-ekologisk-mat-battre-miljon

Kritik 2: Ekologiska livsmedel är inte giftfria

Svar: Vad KRAV-märkt mat garanterar är att odlingen sker utan kemiska bekämpningsmedel, gmo och konstgödsel. Att maten produceras på det sättet kontrolleras. Däremot kan vi inte garantera giftfri mat då det finns tillfällen då de ekologiska produkterna smutsas ner av den redan förorenade världen. Vill du minska risken för att få i dig kemikalierester så ska du välja ekologiskt, dessutom bidrar du till en produktion som inte sprider kemiska bekämpningsmedel i våra jordar och vattendrag.

Läs mer:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Bekampningsmedel/
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/kan-ekologisk-mat-innehalla-bekampningsmedel

Kritik 3: Ekomaten är inte heller nyttigare än konventionellt odlad mat

Svar: Om mats nyttighet tvistar de lärde. Det finns studier och rapporter som visar än det ena än det andra. Vi kan konstatera att det är svårt att hävda att ekologisk mat är nyttigare i bemärkelsen fler vitaminer eller mineraler. Det visar enbart sporadisk forskning, förutom på mejeriprodukter där det finns en meta-studier (flera studier sammanvägda) som visar att fördelningen av fetthalterna är avsevärt bättre i ekologiska produkter. Däremot tycker vi att det är nyttigt att minska risken för att få i sig kemikalierester genom att äta ekologisk mat. Likaså är det nyttigt med mat som inte producerats på bekostnad av förorenat vatten, för vem vill dricka det?

Läs mer: http://www.krav.se/halsa
Hänvisningar: http://www.krav.se/nyhet/ekomjolk-ar-nyttigare
http://www.krav.se/halsa-0

Kritik 4: Ökad ekologisk odling försämrar allvarligt livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och globalt.

Svar: Det är viktigt att konstatera att världssvälten pågår idag, trots att 95 procent av allt lantbruk är oekologiskt. Likaså rekommenderar FN:s miljöprogram (Organic Agriculture and Food Security in Africa) odling utan kemiska bekämpningsmedel för att öka skördarna i de länder där svälten är som störst.

Hänvisningar:
Organic agriculture and the global food supply, 2006: http://www.organicvalley.coop/fileadmin/pdf/organics_can_feed_world.pdf
Organic agriculture and food supply in Africa, UNCTAD och UNEP. http://unctad.org/en/Docs/ditcted200715_en.pdf

Läs mer: http://www.krav.se/kan-ekologiskt-lantbruk-foda-varlden

Kritik 5: Ekoodlingen är inte klimatsmart

Svar: Det är viktigt att komma ihåg att KRAV är en märkning som är bred, det vill säga ibland kan omsorgen om djuren gå före ett minskat klimatavtryck. Det innebär inte att vårt klimatarbete är mindre viktigt, tvärtom. Vi har under flera år aktivt vässat våra regler ur klimathänseende, vilket bland annat innebär att företag med KRAV-märkt produktion ska ha grön el och göra energikartläggningar.
Det finns också flera studier som visar på bättre klimatprestanda av ekologisk odling än oekologisk. Till exempel i en sammanställning från SLUs avdelning CUL från 2007 som visar att ekologisk odling har bättre klimatprestanda på alla grödor utom matpotatis och foderspannmål. I vissa fall upp till 50 procent mindre utsläpp.
En rapport från SIK visar på lägre avtryck för vallfoder och spannmål jämfört med oekologisk produktion. Samma nivå för oljeväxter, åkerbönor och ärtor och ingen skillnad för mjölk.

Hänvisningar:
CULs sammanställning från 2007 Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen: http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/epok/Publikationer/Ekoprod_o_miljomal.pdf

SIK, klimatavtryck av ekologisk jordbruksprodukter 2011: https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3345/11175.pdf

Läs mer: http://www.krav.se/krav-och-klimatet

Senast uppdaterad: 2017-04-21