Nominerade till Årets Omläggare

KRAV delar ut priset Årets Omläggare som utses på Ekogalan 25 januari 2018.  

Priset ska gå till en person eller ett företag som under året har ställt om till KRAV-certifierad produktion och som är ett föredöme genom att visa prov på mod, kreativitet och affärsmässighet. 

De nominerade är: 

  • Håkan Dalemo i Ringsåsen, Götene, ställer om hela gården på 200 ha för spannmålsproduktion. 
  • Hanna, Håkan och Niklas Hermansson, Havor Gård, Havdhem på Gotland ställer om sin grisproduktion.
  • Lowa Göransdotter och Victor Lundbäck, Lundbäcks Lantbruk, Påläng i Kalix ställer om sin mjölkproduktion med 300 ha spannmål, 80 ha bete och 270 mjölkkor. 

Håkan Dalemo i Ringsåsen, Götene

Håkan Dalemo i Ringsåsen, Götene (spannmål)

Håkan Dalemo är en duktig löpare och skidåkare och alltid noggrann med vad han stoppar i sig. Utöver den egna växtodlingen på 200 hektar spannmål, utsäde och frö har en del av företagandet varit att utföra bekämpning på andra gårdar. Håkan har med tiden fått allt svårare att gå in i sprutan och nu ryktas det om att den är till salu. Omställningen till KRAV började på 85 hektar och Håkan har redan fått fram fina ekogrödor. Förutom att han ser potentialen i den växande marknaden för KRAV-märkt, har ekologisk produktion kommit att ligga Håkan allt varmare om hjärtat. Nu är hela gården på väg att bli KRAV-certifierad. Håkan har med sitt spjuveraktiga sätt en förmåga att inspirera andra i det han gör och är redan en god ambassadör för KRAV-märkt. 

Hanna, Håkan och Niklas Hermansson, Havor Gård, Havdhem på Gotland

Hanna, Håkan och Niklas Hermansson, Havor Gård, Havdhem på Gotland (gris)

På släktgården på södra Gotland har Niklas, Håkan och Hanna Hermansson sedan tidigare haft en produktion av kvalitetsgrisar under det egna varumärket Havor. De har visat stort mod och vilja att anpassa produktionen till den framtida konsumentens önskemål genom att växla om ett redan framgångsrikt koncept till KRAV-certifierad produktion med högsta krav på djurvälfärd. Omläggningen har inneburit omfattande ombyggnader av befintliga hus och anläggningar och en stor arbetsinsats från alla som är verksamma på gården. Gården är den första KRAV-certifierade grisproducenten på Gotland. Havor Gård ligger också bakom den första KRAV-märkta julskinkan med gårdsnamn som finns listad på de stora kedjorna. 

Lowa Göransdotter och Victor Lundbäck, Lundbäcks Lantbruk, Påläng i Kalix (mjölk)

Lowa Göransdotter, Victor Lundbäck, Lundbäcks Lantbruk, Påläng i Kalix

De unga smålänningarna Lowa Göransdotter och Victor Lundbäck tog det modiga beslutet att överta Victors släktgård utanför Kalix. I en trakt där många jordbruk lägger ner drivs Lundbäcks lantbruk med mycket framåtanda och vilja till utveckling. Önskan att driva gården ekologiskt har varit tydlig och nu läggs hela gården med mjölkproduktion och växtodling om till KRAV. Victor och Lowa satsar alltid helhjärtat på det de gör och har som lantmästare och snart färdig veterinär mycket kunskap i bagaget. Omläggningen på gården utanför Kalix har inneburit investeringar i form av om- och tillbyggnader och antalet kor har samtidigt ökat från 40 till 100. Att Lundbäcks lantbruk även satsar på köttproduktion visar att det är ett företag som tror på framtiden för KRAV-märkt. 

Senast uppdaterad: 2018-01-26