Kampanjer

KRAV-märkt ett superklipp för planeten

31 okt, 2022

hero_alltidlagrepris-1667202439

Sedan ett år tillbaka ökar priserna på livsmedel kraftigt i Sverige. Men den hållbara ekologiska KRAV-märkta maten har ett pris som är det bästa för planeten. KRAV-märkt mat produceras på ett sätt som är mer tidskrävande och kostsamt, men som ger mer biologisk mångfald, god djurvälfärd, bättre arbetsvillkor och mindre klimatpåverkan. Sånt som är bra för planeten. 

När man pratar om priset på mat, glömmer man ofta bort att räkna med hur maten produceras – något som påverkar både priset i matbutiken och priset som kommande generationer får betala.  

Lågt pris blir högt på lång sikt

Många varor som har ett lågt pris i butiken, kan få ett högt pris på lång sikt. Det kan handla om att ensidig odling har utarmat odlingsjorden så att den ger dålig skörd, att naturfrämmande bekämpningsmedel givit sämre biologisk mångfald, att tillverkning och användning av konstgödsel har bidragit till extremväder och andra klimatproblem, genom stora utsläpp av koldioxid och lustgas. 

Hållbar livsmedelsproduktion är en nödvändighet om vi ska kunna lösa de globala miljö- och klimatutmaningar vi har redan i dag, och som blir svårare att tackla ju längre en lösning dröjer. KRAV-märkt livsmedelsproduktion tar redan nu ansvar för sådana hållbarhetsfrågor. 

Mervärden i KRAV-märkt mat

Matvaror

 

KRAV-märkta produkter

Konventionell produktion

Ägg  Värphönsen får vara utomhus större delen av dygnet under sommarhalvåret. De badar sandbad och får rotfrukter eller hö att picka i som tidsfördriv. Det får vara högst 6 hönor per kvadratmeter inomhus. Hönsen äter KRAV-märkt foder som odlas utan besprutning med naturfrämmande bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Minst hälften av fodret ska odlas på gården. Värphönsen får hållas inomhus året om, och det får vara 7-9 höns per kvadratmeter. De får även hållas i burar. Deras foder kommer från spannmål som odlas med konstgödsel och besprutas med naturfrämmande bekämpningsmedel.
Bröd  Bakas av spannmål som odlas utan konstgödsel och utan naturfrämmande bekämpningsmedel. Vid hot mot grödan får 6 ej naturfrämmande bekämpningsmedel får användas.
Bakas av spannmål som odlas med konstgödsel och besprutas mot ogräs, insekter, svampangrepp och för tillväxtreglering. I Sverige är 121-174 kemikalier tillåtna att använda, beroende på sädesslag, flest för vete och råg (174 respektive 164 stycken). Av dem är 115-168 naturfrämmande. 
Bananer  Odlas utan naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel. Agroforestry tillämpas, där buskar och träd av olika höjd ger skydd åt bananplantorna. Bra arbetsvillkor för odlingarnas anställda, som exempelvis ska ha rätt att organisera sig. Bananer är en av världens mest besprutade grödor. Enligt Naturskyddsföreningen besprutas de upp till 69 gånger under en odlingssäsong. Flera bekämpningsmedel som används är förbjudna i Europa, exempelvis parakvat som är mycket giftigt för både djur och människor.
Äpplen  Odlas utan konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel, men 14 ej naturfrämmande bekämpningsmedel får användas. Lagras i kall och syrefattig miljö som stannar av mognadsprocessen.   
Odlas med konstgödsel och besprutas mot ogräs, skadeinsekter och svampangrepp. I Sverige är 44 kemikalier tillåtna att använda, varav 30 är naturfrämmande. Äpplena besprutas upp till 15 gånger på en odlingssäsong. Importerade besprutas ännu mer, och lagras i många länder med den EU-godkända gasen 1-methylcyclopropene som hämmar äpplenas mognad i upp till ett år.
Purjolök  Odlas utan konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel. Växtskydd sker i första hand med förebyggande metoder som täckning med fiberduk mot insekter. Vid hot mot grödan är 11 ej naturfrämmande bekämpningsmedel tillåtna att använda. Ogräsrensning sker mekaniskt.  Odlas med konstgödsel och besprutas mot ogräs, skadeinsekter och svampangrepp. I Sverige är 26 bekämpningsmedel tillåtna att använda, varav 15 är naturfrämmande. Besprutning kan ske upp till 5 gånger på en odlingssäsong.
Kaffe Odlas utan naturfrämmande bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Det mesta eko-kaffet växer i skuggan av träd som fungerar som kolsänkor och därmed minskar klimatpåverkan från koldioxidutsläpp. Vissa biologiska bekämpningsmedel (mikroorganismer och insekter) och naturligt framställd substans som växtextrakt får användas vid hot mot grödan. Kaffe är en av världens mest besprutade grödor. En del av de naturfrämmande bekämpningsmedel som används mot ogräs, insekter och svampangrepp kan ge allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. Många odlare och arbetare i odlingarna saknar kunskap och tillräckliga skydd vid användningen av kemikalierna.
Mjölk Mjölkkorna får foder som inte har odlats med naturfrämmande bekämpningsmedel eller konstgödsel. Ogräsmedel får inte användas. Växtskydd och ogräsreglering sker främst genom förebyggande metoder som varierad växtföljd och  användning av sorter som inte är känsliga för skadegörare. Vid hot mot grödan får 6 ej naturfrämmande bekämpningsmedel användas. Mjölkkorna får foder som odlas med konstgödsel och besprutas mot ogräs, skadeinsekter och svampangrepp och när det gäller spannmål för tillväxtreglering. De betar på gräsvallar som gödslas med konstgödsel eller stallgödsel från egen gård. I Sverige är 121-174 bekämpningsmedel tillåtna att använda (beroende på sädesslag), varav 115-168 är naturfrämmande.
Havregryn Odlas utan konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel. Ogräsmedel får inte användas. Vid hot mot grödan får 6 ej naturfrämmande bekämpningsmedel användas. Odlas med konstgödsel och besprutas mot ogräs, insekter, svampangrepp och för tillväxtreglering. I Sverige är 123 kemikalier tillåtna att använda, varav 117 är naturfrämmande.
Morötter Odlas utan konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel. Ogräsmedel får inte användas. Växtskydd sker i första hand med förebyggande metoder som god växtföljd, val av resistenta sorter och friskt utsäde samt mekanisk bekämpning av ogräs. Vid hot mot grödan får 11 ej naturfrämmande bekämpningsmedel användas.

Odlas med konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel mot ogräs, insekter och svampangrepp. I Sverige är 34 bekämpningsmedel tillåtna att använda, varav 23 är naturfrämmande.

 

KRAV mest hållbart

I dag står livsmedelssektorn för 20-30 procent av klimatutsläppen i världen. För att komma till rätta med det, krävs en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. KRAV-märkt mat är den mest hållbara. Den produceras utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, vilket ger renare dricksvatten och mindre kemikalier i sjöar och vattendrag. Det betyder också att odlarna slipper hantera giftiga kemikalier och det skyddar mot bekämpningsmedelsrester i vår mat.  

Ingen konstgödsel

Den KRAV-märkta maten odlas inte med hjälp av klimatskadlig konstgödsel. Svenska eko-bönder behöver alltså inte importera konstgödsel från exempelvis Ryssland, något som är extra bra under dessa orostider, då konstgödsel är dyrt och tillgången osäker. Det gör svensk ekologisk och KRAV-certifierad produktion mindre sårbar och mer självförsörjande. Det betyder också att pengarna stannar i Sverige när man handlar KRAV-märkt svenskproducerad mat.

KRAV har dessutom extra tuffa regler för mer biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor.  

Det är viktigt att välja hållbart producerad mat för planetens skull. KRAV-märkt mat kan vara lite dyrare, men är ett superklipp för planeten! Fråga efter den i din butik.  

Handla hållbart ger större vinst

Just nu är det liten prisskillnad mellan hållbar KRAV-märkt mat och annan mat, visar vår undersökning.

Dela sidan