Forskningsrön

Gröngödsling ger mindre läckage

4 okt, 2012

hero_vallklover

Odlingssystem som är självförsörjande genom gröngödslingsgrödor har betydligt lägre läckage av växtnäring, både per hektar och per kilo.

Det visar nya danska försök. Skillnaden i kväveutlakning mellan konventionell och ekologisk odling är däremot liten om den ekologiska baserar sig på en stor andel externt tillförd gödsel.

Källa:

Dela sidan