Forskningsrön

Biologisk mångfald minskar risken för smitta

14 jan, 2020

hero_fjaril2

Risken att bli smittad med borrelia och andra sjukdomar som sprids av djur minskar om det finns många arter i området. Därför är biologisk mångfald viktig för vår hälsa.

Sambandet gäller på såväl lokal som global nivå. Det visar en ny studie som forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Cary Institute of Ekosystem Studies kommit fram till. De har gått igenom data från fältstudier i hela världen.

När det finns konkurrens mellan arter minskar ofta smittspridningen. Ett exempel är sorkfebervirus som sprids mellan skogssorkar och från skogssorkar till människor. Finns det bara skogssorkar i ett område är risken stor att smittan får spridning, men finns det också andra arter i området som konkurrerar med skogssorkarna så bromsas spridningen. Samma princip gäller för borrelia som sprids av fästingar.

Forskarna hade trott att sambandet inte skulle vara lika starkt på global nivå utan att klimatet då skulle påverka sjukdomsspridningen mer än den biologiska mångfalden. Men så är inte fallet visade studien.

Källor:

Dela sidan