Forskningsrön

Mer mat för bin i ekologisk odling

22 aug, 2014

hero_vete_pollinerare

Mängden växter som är värdefulla för bin är större på ekologiska gårdar.

Det visar en dansk studie där höstvetefält och vägkanter undersöktes på 14 ekologiska och 14 konventionella gårdar. I blomningsstadiet var mängden växter som är nyttiga för bin tio gånger så stor i de ekologiska fälten och två gånger så stor i vägkanterna jämfört med hur det var på de icke-ekologiska gårdarna.

Forskarna förklarar skillnaderna med frånvaron av kemiska bekämpningsmedel och andra åtgärder som att den ekologiska bonden använder klöver till gödsling och foder.

Ekologiska och konventionella gårdar jämfördes genom att de studerades två och två utifrån andelen naturbetesmarker i det omgivande landskapet.

Källa:

Dela sidan