Forskningsrön

Ofödda barn påverkas av bekämpningsmedel

4 okt, 2012

hero_gravid

Två studier av  danska växthusarbetare visar att brösten utvecklas tidigare hos flickor och att könsorganen blir mindre hos pojkar när modern exponerats för bekämpningsmedel under graviditeten. Hormonstörande konsekvenser ingår inte i riskbedömningen som ligger till grund för godkännande av bekämpningsmedel.

Källa:

  • EPOK webbartikel 2012-04-24

Dela sidan