Forskningsrön

Bryt vallen sent

4 okt, 2012

hero_vallklover

Läckaget av kväve och fosfor blir mindre när vall bryts på senhösten och följs av vårsäd jämfört med när den bryts tidigt och följs av höstvete. Samma sak gäller för gröngödslingsgröda. Det visar ett försök som forskare vid Institutionen för mark och miljö vid SLU gjort på en styv lera. Undersökningen gjordes på ekologiska växtföljder och genomfördes på Lanna försöksstation i Västergötland.

Källa:

  • EPOK, SLU webbartikel 2012-03-15

Dela sidan