Kampanjer

Välj KRAV för bättre arbetsvillkor

7 okt, 2020

Kaffe_termos

När du väljer KRAV-märkta bananer, russin, kaffe och vindruvor tar du ställning inte bara för miljön, utan också för att arbetsvillkoren ska vara schyssta. Därför ser vi till att det ställs krav på bra arbetsvillkor – hela vägen från produktion till färdig produkt.

För att importerade ekologiska produkter ska kunna KRAV-märkas har KRAV bedömt att det behövs en kontroll av mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Detta gäller i länder där KRAV bedömt att det finns högre risker för brott mot mänskliga rättigheter och dåliga arbetsvillkor. Om produkten importeras eller förs in från länder inom EU eller EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan ska det KRAV-certifierade företaget bedöma risker i leverantörskedjan och jobba för att främja goda arbetsvillkor.

KRAVs regler för arbetsvillkor i Sverige gäller inte bara på KRAV-certifierade lantbruk, utan på alla KRAV-certifierade företag, till exempel livsmedelsindustrier och restauranger.

Läs mer

Produkter i vår kampanj

KAFFE

KRAV-märkt kaffe tar ställning inte bara för miljön, utan också för händerna som plockar bönorna. Därför ser vi till att det ställs krav på bra arbetsvillkor från böna till kopp.

Kaffe odlas i många olika länder runt ekvatorn, dels på stora plantager men också av småbrukare med egen mark. Odlare av kaffe står inför stora utmaningar. Klimatförändringarna är en av dem, bland annat på grund av svampsjukdomen ”La Roya” som ökar när medeltemperaturen stiger. Allt färre småbrukare slutar också att odla kaffe, eftersom kaffet inte ger tillräckligt betalt.

KRAV-märkt kaffe odlas ekologiskt, utan användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Annars är kaffe en av de grödor som besprutas mest med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Om man väljer KRAV-märkt kaffe behöver inte de som odlar kaffet hantera dessa medel. När kaffe odlas på större odlingar krävs också en kontroll av mänskliga rättigheter och arbetsvillkor för att kaffet ska kunna KRAV-märkas.

Läs mer om socialt ansvar för kaffe

BANANER

När du väljer KRAV-märkta bananer ställer du krav inte bara på miljön, utan också på att arbetsvillkoren ska vara schyssta. KRAV-märket står för bra arbetsförhållanden hela vägen från planta till mogen banan.

Bananer odlas ofta på plantager som ägs av större företag. De som arbetar på plantagerna bor nära odlingarna. I de länder där den populära frukten odlas har KRAV bedömt att det finns hög risk för dåliga arbetsvillkor och för brott mot mänskliga rättigheter. Därför måste en kontroll av arbetsvillkor göras där bananerna odlas, tvättas och packas för att de ska kunna KRAV-märkas. Då kontrolleras bland annat lön, arbetstider, att alla har anställningsavtal och att det inte förekommer barnarbete.

Läs mer om socialt ansvar för bananer

RUSSIN

Tänk att ett litet russin kan göra stor skillnad. När du väljer KRAV-märkta russin tar du ställning inte bara för miljön, utan också för händerna som plockat druvorna. Därför ser vi till att det ställs krav på bra arbetsvillkor i all led, från vinranka till färdiga russin.

De KRAV-märkta russin som vi kan köpa i Sverige tillverkas av vindruvor som odlas i Turkiet, Sydafrika och USA. Bakom ett paket russin ligger mycket arbete. Vinrankorna ska beskäras, druvorna ska skördas och torkas i solen till russin, sedan ska russinen rensas och tvättas och till slut paketeras.

I Turkiet och Sydafrika har KRAV bedömt att det finns hög risk för brott mot mänskliga rättigheter och dåliga arbetsvillkor för arbetstagare. Därför måste en extra kontroll göras för att säkerställa att de som arbetar med odling och förädling av KRAV-certifierade russin har bra arbetsvillkor. I till exempel Turkiet är det vanligt att migrantarbetare hjälper till vid skörden av vindruvorna. Genom att välja KRAV-märkta russin bidrar du till att ge dem bättre arbetsvillkor.

Läs mer om socialt ansvar för russin

VINDRUVOR

När du köper ett KRAV-märkt vin från till exempel Chile eller Argentina har en kontroll gjorts för att bland annat säkerställa att de som arbetar i produktionen får minimilön eller kollektivavtalsenlig lön, att inget barnarbete förekommer, att ingen tvingas arbeta och att alla har anställningsavtal.

På vinodlingar behövs mycket arbetskraft under begränsad tid, till exempel under skörden. Därför är det vanligt med säsongsarbetare på större vinodlingar. Säsongsarbetare är ofta socialt utsatta. Därför har KRAV bestämt att när vin produceras i länder utanför EU, EES, Schweiz, Kanada, USA, Japan, Australien och Nya Zeeland behövs en kontroll av arbetsvillkor.

Läs mer om socialt ansvar för vin

Reportage

Arbetsvillkoren höjer levnadsstandarden för medarbetarna

På chilenska Emiliana Organic Vineyards värderas medarbetarnas trygghet och välbefinnande högt. Arbetet är väl organiserat genom starka fackföreningar på vingårdarna.

Samarbete ger bättre och säkrare vinodlingar

Vinkooperativet La Riojana i Argentina odlar och producerar Malbec-viner som KRAV-märks av importören Viva Wine Group. Bra arbetsvillkor är en av grundstenarna och den universella uppförandekoden följs genom hela produktionen.

Frågor och svar om kampanjen

Varför gör KRAV en kampanj om bättre arbetsvillkor?

Ett av KRAVs mervärden är bättre arbetsvillkor. Genom kampanjen vill KRAV lyfta frågan och berätta hur man kan äta sig till bättre arbetsvillkor för människor som arbetar med att producera vår mat.

Vad säger KRAVs regler om arbetsvillkor?

KRAVs regler om arbetsvillkor bygger på internationella principer, riktlinjer och förklaringar – till exempel FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Reglerna innehåller bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering, krav på att alla ska ha ett anställningsavtal och rätt att organisera sig, krav på att lönen ska vara kollektivavtalsenlig (eller minst minimilön i vissa länder) och krav på att arbetsmiljön ska vara säker. Reglerna är lite olika utformade beroende på var produkten har odlats och förädlats.

Om du vill läsa i KRAVs regler om arbetsvillkor, är det bra att känna till att uttrycket ”socialt ansvar” används i regeltexten istället för ”bättre arbetsvillkor”.

Har EU-ekologiskt (det vi kallar för eko/ekologiskt) samma regler för arbetsvillkor? Räcker det inte med att köpa ekologiskt?

Nej, det är inte säkert. Om det är viktigt för dig att veta att de som arbetar i produktionen har bra arbetsvillkor, rekommenderar vi att du väljer KRAV-märkta produkter. EU-ekologiska produkter är märkta med EU-lövet. För att få kalla något för ekologiskt och för att få använda EU-lövet måste man följa EU-förordningen för ekologisk produktion. Förordningen innehåller inte några regler om arbetsvillkor eller mänskliga rättigheter.

Är det samma regler för alla produkter oavsett var de är odlade och tillverkade?

KRAVs regler om arbetsvillkor är baserade på en riskbedömning som KRAV gjort. För att importerade ekologiska produkter ska kunna KRAV-märkas måste det göras en kontroll av mänskliga rättigheter och arbetsvillkor vid produktion i alla världens länder utom för produkter odlade i EU, EES, Schweiz, Kanada, USA, Japan, Australien och Nya Zeeland. I länderna där KRAV kräver en kontroll finns högre risk för brott mot mänskliga rättigheter och dåliga arbetsvillkor. Några exempel på vad som ingår i kontrollen är att barnarbete och diskriminering inte förekommer, alla har ett anställningsavtal och har rätt att organisera sig, lönen ska vara minst minimilön eller enligt kollektivavtal och arbetsmiljön ska vara säker.
KRAV har också regler för arbetsvillkor i Sverige. Lantbruk, restauranger, företag som tillverkar livsmedel eller som plockar vilda bär måste uppfylla regler som bland annat handlar om att alla ska ha anställningsavtal och lön enligt kollektivavtal.

Dela sidan