KRAV ökar i butik och svenskt lantbruk

Konsument -butik
Nyckelaktörer på den KRAV-märkta livsmedelsmarknaden rapporterar om försäljningsökningar på 10-15 procent under 2016. Som ett resultat av den ökade efterfrågan på KRAV-märkta produkter har omställningen bland svenska bönder ökat. Det visar KRAVs marknadsrapport 2017 som publiceras idag (28 mars).

Efter rekordåren 2014 och 2015 var ökningstakten för KRAV-märkt under 2016 mer normal. Aktörer på den KRAV-märkta livsmedelsmarknaden rapporterar om ökningar på 10-15 procent under förra året. Variationen är dock stor mellan olika produktgrupper.

Enligt Nielsen ScanTrack1 toppar fortfarande dryckesmjölken listan över produktgrupperna med största försäljningsvärdet, men försäljningsökningen har varit relativt låg under 2016, 4 procent. Däremot har nu proppen gått ur för den KRAV-märkta hårdosten, där försäljningen enligt Nielsen1 gått upp med 51 procent under 2016.

Stora ökningar syns inom produktkategorier där nya KRAV-märkta alternativ lanserats bland svenskarnas favoriter. Orkla Foods Sverige har under 2016 lanserat både Felix potatisbullar och Kalles kaviar som KRAV-märkta, vilket bidragit till en dubblerad försäljning av KRAV-märkt inom kategorierna frysta potatisprodukter och pålägg.

– Vi ökade vår försäljning av KRAV-märkta produkter inom dagligvaruhandeln med 42 procent förra året. Nu fortsätter vi att erbjuda nya goda KRAV-märkta produkter och den senaste lanserade KRAV-märkta Felix Ekologiska Gårdspommes har mottagits väl av marknaden, säger Agneta Påander, CSR-direktör på Orkla Foods Sverige.

Nu kan det konstateras att de svenska bönderna har svarat bra på marknadssignalerna. På två år har den KRAV-märkta ägg- och grisproduktionen ökat med omkring 50 procent och slaktkycklingproduktionen mer än tredubblats. Dessutom har antalet KRAV-märkta bönder blivit fler – ett trendbrott efter flera år av minskningar. 

Nästa omställningsvåg ser vi nu i mjölkproduktionen. Hos marknadsledaren Arla förväntas invägningen av KRAV-märkt mjölk öka med 70 miljoner kilo under 2017 och 2018, vilket motsvarar en ökning på omkring 20 procent av hela den svenska invägningen av ekologisk mjölk.

– Några gårdar har börjat leverera KRAV-märkt mjölk redan under 2016, men de stora volymerna kommer under 2017, när 62 av våra gårdar ställer om korna till KRAV, säger Åse Arnbratt, ekoansvarig på Arla.

Se all marknadsstatistik här: KRAVs marknadsrapport 2017

Senast uppdaterad: 2017-12-18