Förhandla dig till bättre lönsamhet

– Lär dig din marknad och ta reda på vad uppköparna efterfrågar och vad de är beredda att betala mer för.

Det rådet ger Charlotte Rosta som är marknadsutvecklare hos Ekologiska lantbrukarna. Hon arbetar framför allt med att hjälpa lantbrukare att hitta kanaler ut på marknaden och att få bättre betalt för sina produkter. Som exempel nämner hon att slakterier värdesätter kontinuitet och pålitlighet i leveransen av djur. Därför kan det vara bra för mindre producenter att gå samman och leverera en gemensam volym från ett geografiskt område.

– Att förhandla med en grupp istället för med 10 olika producenter minskar jobbet för köparen, och att hämta djur samlat från en region är intressant ur effektivitetssynpunkt vilket också bör generera ett högre pris till bonden, säger Charlotte Rosta.

Hon lyfter även fram att det kan kännas lättare att förhandla för en lantbrukare som vet vad produktionskostnaden är per kilo, som känner till om det råder överskott eller underskott på marknaden, och som har kunskap om den verkliga prisbilden. För kött kan ett förhandlat kilopris bli uppåt 10 kr högre jämfört med noteringen, förklarar hon.

– Hör av er till mig om ni vill förhandla gemensamt, säger Charlotte Rosta, som gärna hjälper bönder att organisera sig i förhandlingsgrupper.
Ett annat sätt att få ett högre pris är genom mellangårdshandel.

– Det importeras alldeles för mycket proteingrödor, en stor del skulle lantbrukarna kunna odla själva, till exempel åkerböna. Import är en förlorad affärsmöjlighet för svenska lantbrukare, säger hon.
Efterfrågan är stor vilket syns tydligt på Proteintipset.se som är en mötesplats för svenska fodergrödor. Där finns det information och tips från bönder om odling av proteingrödor samt ett forum, där det kostnadsfritt går att annonsera om foder.

– Proteintipset.se är ett samarbetsprojekt mellan Ekologiska Lantbrukarna och LRF och är det mest konkreta och bondenära verktyget för att bli av med sojaberoendet i svenskt lantbruk. Sajten har, beroende på säsong, mellan 100 och 300 besökare om dagen och har hittills förmedlat foder för 4,2 miljoner kronor, säger Charlotte Rosta.

Solweig Wall Ellström

Bild: Charlotte Rosta (t.v.) i samtal med lantbrukare på Borgebymässan.
Foto: Paula Cederberg

Jord på Trynet bra för alla

– Vi har vunnit något extremt på att gå samman i Jord på trynet säger styrelsemedlemmen Anders Karlsson, Tjulsta Gård.

Det hela startade med att några lantbrukare som nyss lagt om till KRAV-certifierad grisproduktion bildade en ERFA-grupp för att diskutera praktisk produktion. Så småningom kom priset in i diskussionerna och de bildade föreningen Jord på trynet. De ville värna mervärdet i att djuren får beta och böka i jorden. Något som också handeln visade sig vilja betala mer för. Gruppen består nu av 24 KRAV-certifierade grisproducenter och Anders Karlsson tycker att de får ut ett någorlunda gott mervärde på marknaden.

– Vi har en stor samhörighetskänsla och tar rätt av samma pris, säger han.
Anders Karlsson framhåller att Jord på trynet är bra för alla i livsmedelskedjan och att de har en god relation till förhandlingspartnern Svenskt Butikskött.

Bild: Anders Karlsson och sonen Oscar.
Foto: Linus Höök www.jordpatrynet.se

Läs mer
Proteintipset.se
Jord på trynet

Senast uppdaterad: 2017-04-21