Det här är KRAV

Leta efter KRAV-märket i din matbutik om du liksom vi vill ha ett samhälle utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Om du vill ha renare mat, renare vatten, mindre klimatpåverkan, mer biologisk mångfald. Helt enkelt en mer hållbar matproduktion. Ät mer hållbart – för planetens och för människors skull.

KRAV-märkt mat är den mest hållbara. Den är ekologiskt producerad, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Dessutom bidrar KRAV-märkt mat till:

  • biologisk mångfald
  • minskad klimatpåverkan
  • god djurvälfärd
  • skydd för miljö och hälsa
  • bättre arbetsvillkor för anställda

För att du ska känna dig trygg när du handlar KRAV-märkt mat kontrolleras hela kedjan regelbundet av företag som är helt fristående från KRAV, så kallade certifieringsorgan. De kontrolleras i sin tur av den statliga myndigheten Swedac.

KRAV-märket har växt fram ur ett engagemang för jorden, naturen, människorna, djuren och framtiden. Vårt mål är att medverka till långsiktigt hållbar och förtroendeingivande produktion av livsmedel av hög kvalitet. Ända sedan 1985 har KRAV drivit utvecklingen av ekologisk och hållbar matproduktion, och tusentals aktörer i livsmedelskedjan har slutit upp bakom vårt mål. Vi är nu Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning av livsmedel: 99 procent av alla konsumenter känner till KRAV-märket.

KRAV och Konventionellt

Det är skillnad på mat som produceras enligt KRAV och det som tas fram med konventionella metoder. Stor skillnad. Mycket av skillnaderna gäller odling av råvaror – spannmål, grönsaker, frukt, bär – och sådant som djurvälfärd, kretsloppstänkande och miljöhänsyn. Men skillnaderna finns på alla nivåer genom hela livsmedelskedjan. De gäller både vad som får tillsättas när råvaror förädlas till produkter som sylt, charkuterier och andra färdigrätter, och om hur själva produktionen går till, som val av energi och förpackningar.

KRAV och EU-ekologiskt

KRAVs regler uppfyller EU:s förordning för ekologisk produktion – det måste all produktion och försäljning av ekologiska varor inom EU göra. EU:s regler gäller för en ekologisk miniminivå. Därutöver har KRAV tuffare regler när det gäller djurvälfärd, miljö och hälsa, klimat och bättre arbetsvillkor. KRAVs regler omfattar dessutom fler områden, till exempel slakt, restaurang och fiske. För att tydliggöra KRAVs kvaliteter, använder vi ibland uttrycket KRAV-ekologiskt.

Närodlat, svenskt eller KRAV?

Ska man välja närodlad eller KRAV-märkt mat? Vilket är bättre? Det allra bästa är om du köper mat som är både KRAV-märkt och närodlad. Då får du mat från betande djur som bevarar öppna landskap i din närhet, och det kan kännas tryggt att veta var maten kommer ifrån. Om maten dessutom är KRAV-märkt, så produceras den utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Bättre än så kan det knappast bli.

Men om du inte vet hur den närodlade maten är producerad, då är det allra bästa att välja KRAV-märkt. Då får du den mest hållbara och bäst kontrollerade maten. Mat som är bra för luft, jordar och vatten, för biologisk mångfald, öppna landskap, klimatet, bonden, djuren och för dig.

Samma sak gäller svenskodlat. Om du väljer mellan en konventionellt odlad tomat från Sverige som har växt i ett växthus uppvärmt med fossil energi, och en KRAV-märkt tomat från Spanien, kan den spanska tomaten vara ett bättre val. Det beror på att transporterna bara är en del av matens miljö- och klimatpåverkan. Det allra viktigaste är hur maten produceras, samt hur mycket och vilken typ av energi som används.

Se film: Vad betyder KRAV-märket?

VISION

KRAVs vision är att all produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

STRATEGI

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samt underlättar för aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter att agera ansvarsfullt.