Checklista utevistelse värphöns

#Djurhållare #Lantbruk #Checklistor
PDF 58 KB

Som KRAV-certifierad lantbrukare med äggproduktion ska du se till att hönorna får tillräckligt med utevistelse. Den här checklistan har tagits fram av rådgivare och äggproducenter och är tänkt som ett hjälpmedel.