Betesguiden

#Djurhållare #Lantbruk #Lathundar #Mallar
PDF 109 KB
Betesguiden_ett_hjalpmedel_for_tillampning_av_KRAVs_betesregler_for_mjolkkor_thumb_Sida_1

Ett hjälpmedel för tillämpning av KRAVs betesregler för mjölkkor.

Syftet med betesguiden är att lyfta fram ett antal förutsättningar som är viktiga för att kunna uppfylla KRAVs regler om bete för mjölkkor. Guiden är tänkt som hjälp för lantbrukare, revisorer och rådgivare när det gäller tillämpningen av KRAVs regler och kan exempelvis användas i betesplaneringen. Guiden kan också användas som förberedelse inför kontrollbesöket, och som stöd för revisorns bedömning av regeluppfyllnaden. Du som är lantbrukare kan fylla i den som en checklista – och skriva in egna kommentarer och förbättringsförslag. Texten bygger till stor del på generella rekommendationer från rådgivning och forskning. Betesguiden har KRAV tagit fram i samarbete med rådgivare, lantbrukare och certifieringsbolag