Lathund för beräkning av nyckeltal djurhälsa i mjölkproduktion

#Djurhållare #Lantbruk #Lathundar
PDF 265 KB

Använd den här mallen för att beräkna nyckeltal gällande tex spädkalvsdödlighet, kalvdödlighet, ungdjursdödlighet.