Lathund för beräkning av nyckeltal djurhälsa i mjölkproduktion

#Djurhållare #Lantbruk #Lathundar
PDF 326 KB
lathund_berakningar_nyckeltal_djurhalsa_mjolk_thumb

Använd den här mallen för att beräkna nyckeltal gällande tex spädkalvsdödlighet, kalvdödlighet, ungdjursdödlighet.