Ställ krav på KRAV vid upphandling

#Offentlig upphandling #Lathundar
PDF 142 KB
KRAVs uppfyllande av LOUs rekvisit_tum-1693466406

Här redovisas på vilket sätt KRAV uppfyller de sex förutsättningar i LOU som krävs för att upphandlande myndighet direkt ska kunna kräva KRAV i en upphandling