Certifieringsorgan med verifieringsavtal för tilläggskraven

#Import och införsel #Övrigt
PDF 178 KB

KRAV har verifieringsavtal med ett antal certifieringsbolag globalt. De inbjuds till informationsträffar och får information från KRAV, bl.a. vid uppdateringar av checklistorna vilket ökar kontrollens säkerhet. En lista över vilka certifieringsorgan som har avtal, och information om vilka länder de arbetar i hittar du här:

Certifieringsorganen i listan får inte utfärda något KRAV-certifikat. De verifierar endast enligt den senaste checklistan framtagen av KRAV. Sedan bedömer du, i egenskap av KRAV-certifierad importör om tilläggskraven är uppfyllda. När ditt certifieringsorgan gör kontroll ska du kunna visa att tilläggskraven är uppfyllda i hela leverantörskedjan.