Mall för djurhälsa – gris

#Djurhållare #Lantbruk #Checklistor #Mallar
PDF 127 KB
Forebygg halsoproblem grisbesattning_tum-1655471997

Förebyggande hälsoarbete i grisbesättningar.

En god djurhälsa är en av hörnstenarna i KRAV-godkänd djurhållning. Det gäller att förebygga problem så långt det går! Du ska kunna visa en strategi för hur du arbetar förebyggande med hälsofrågor. Den här mallen är tänkt som en hjälp för dig som har KRAV-godkänd grisproduktion.