Mall för riskvärdering av produktionshjälpmedel

#Produktionshjälpmedel #Växtodlare #Mallar
PDF 224 KB
Riskvarderingsmall ver 1_thumb

För att minimera förekomst av skadliga bekämpningsmedelsrester som kan skada den växtodling som produkten är avsedd för krävs att en riskanalys genomförs enligt regel 12.1.7 i 2022 års utgåva av KRAVs regelbok.