Mall för enkel p-balans

#Lantbruk #Mallar
DOC 200 KB
enkel_p_balans_thumb
Mall för enkel fosforbalans. Från 1 januari 2021 görs fosforbalansen via Greppa näringens webbsida. (kostnadsfri, efter inloggning med BankID). Att hushålla med växtnäringen hör till de grundläggande principerna i KRAV-godkänt lantbruk. Genom att göra en fosforbalans kan du undvika att tillföra mer fosfor än vad grödorna behöver. Då använder du växtnäringen effektivt och minskar risken för växtnäringsförluster till vattendrag, sjöar och hav.