Tips vid upphandling av KRAV-märkt griskött

#Offentlig upphandling #Lathundar
PDF 9 MB

Ställ högre krav i er upphandling av fläskött – använd KRAV-märket!