Checklista dokumentationskrav växtodling

#Lantbruk #Växtodlare #Checklistor
PDF 113 KB
Checklista Dokumentationskrav Vaxtodling_tum-1683640787

Detta är en checklista för dig som har KRAV-certifierad växtodling. Här har vi samlat alla dokumentationskrav som behöver redovisas vid kontroll ur kapitel 2, Allmänna regler för certifiering; kapitel 3, Allmänna Verksamhetsregler samt kapitel 4, Växtodling. Checklistan hoppas vi kommer underlätta både för dig och din revisor.

Denna checklista är tänkt som ett hjälpmedel så att du får en överblick över den dokumentation som verifieras vid kontroll, men den är inte tänkt som en ersättning för KRAVs regler.